הנצחות ותרומות לעוז והדר

מפעל עוז והדר מעסיק מאות אברכים במשך שנים רבות, והשקיע כמות אדירה של משאבים, כדי לזקק עבור כלל ישראל ספרי קודש ברמה חדשה ומיוחדת של דיוק, עומק, ונוחות קריאה. ואמנם, ההשקעה האדירה של המפעל נשאה פירות, ועתה יהודים בכל העולם, היום ובדורות הבאים, יכולים להשתמש בספריהם כדי ליהנות יותר מלימודם ולכוון יותר לאמיתתה של תורה. לשם כך, עוז והדר מוכרים את ספריהם במחירים השווים לכל נפש, במטרה לאפשר לכל יהודי, עשיר ורש כאחד, ללמוד תורה ברמה הכי גבוהה האפשרית היום.

לשם כך, מפעל עוז והדר זקוק לתורמים. תרומה לעוז והדר היא תרומה ללומדי התורה בכל מקום שהם. היא האפשרות להחזיק תורה בקביעות מעבר לזמן ומקום – הלימוד בספרי עוז והדר, בכל מקום וכל זמן, ייזקף כמובן לזכות מי שבתרומתו אפשר את הדפסת הספר. איזו דרך טובה יותר תיתכן להנצחת קרובים מנוחים? איזו זכות גדולה יותר אפשר לזקוף לזכותם מאשר זכות החזקת מאות האברכים העמלים עבור ספרי עוז והדר, ומאות אלפי הלומדים בהם ברחבי העולם?

כמגוון ספרי הקודש שיוצאים לאור דרך עוז והדר, כך מגוון אפשרויות ההנצחה הפתוחות בפני הקרובים האוהבים. ניתן להקדיש לזכרם ספרים שלמים, מסכתות, או דפים ספציפיים במסכתות.

ונתתי להם בביתי ובחומתי יד ושם…

הזדמנות מיוחדת לנדיבי עם לקנות הזכות של מסכת בש"ס, כרך של מתיבתא או שאר ספרי עוז והדר, לזכותם, או לזכרון ולעילוי נשמת קרוביהם.
זכות לימוד התורה של אלפי לומדי תורה, זקנים עם נערים, בעלי בתים, אברכים, ותינוקות של בית רבן, יעמוד לזכותו להתברך בכל מילי דמיטב, ושיזכה לבנים ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות, ויתקיים בו הפסוק "אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד".

לתרומות והנצחות:
845-406-9099 (1)
P.O.Box  340 Monsey N.Y. 10953
[email protected]

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן