פרשת השבוע מתורת האור החיים הקדוש - פרשת שלח

• הגנת המצווה מחטא ומפורענות •

מתורתו של בעל העקידה - פרשת שלח

• ביאור ענין חטא המרגלים ועונשם •

הזוהר השבועי - פרשת שלח תשפ"ד

• טעם קריאת משה להושע בן נון יהושע •

מסר חסידי - פרשת שלח תשפ"ד

• הספק אם נשאר עשיר •

אשטיקעל שפת אמת - פרשת שלח

• הנחיצות שבעשייה •

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן