טור ושולחן ערוך

יצאו לאור עד עתה 20 כרכים מתוך הסדרה:

או"ח הלכות שבת שי"ח-ש"כ, או"ח הלכות שבת שכ"א-שכ"ז, או"ח הלכות שבת שכח-שלג, או"ח הלכות שבת שלד-שדמ, או"ח הלכות שבת שח-שיב, או"ח הלכות שבת שיג-שיז, או"ח הלכות פסח תכט-תמא, יו"ד הלכות נדה א קפ"ג-קפ"ט, יו"ד הלכות נדה ב ק"צ-קצ"ו, יו"ד הלכות טבילה קצ"ז-ר, סט יו"ד הלכות ריבית א-ג 3 כר', סט יו"ד הלכות מקוואות א-ב 2 כר', חו"מ הלכות טוען ונטען א ע"ה-ע"ח, חו"מ הלכות טוען ונטען ב ע"ט-פ"ב, חו"מ הלכות טוען ונטען ג פ"ג-פ"ז, חו"מ הלכות שבועה בבית דין א פח-צא, חו"מ הלכות שבועה בבית דין ב צב-צו.

טור עם הערות וציונים, ושולחן ערוך ונושאי כליו, מבוארים עם מדורי ביאור והערות נחוצות, ועם הוספות רבות. הביאור ערוך בשפה ברורה, עם 'ילקוט ביאורים' ומדורי ליקוט שונים, ערוך ומוגה עפ"י דפוסים ישנים, במהדורה מהודרת ומאירת עיניים, לתועלת הלומדים.

שולחן ערוך "עוז והדר"
בשולחן ערוך ערכו את כל הטקסט מחדש כולל כל המפרשים, ותוקנו בו שיבושים רבים והוספות רבות, שולחן ערוך זה מבוסס על המהדורה המפורסמת של הוצאת "מכון ירושלים" ו"מורשה להנחיל" במהדורה רבת כרכים, פרי עמל בן שנים רבות של עבודה מאומצת ע"פ כת"י ודפו"י ישנים ע"י צוות תלמידי חכמים, והוא ערוך מחדש בעריכה נוספת ומדויקת עם הגהות והוספות במשך כ7 שנים על ידי צוות ענק של ממלכת התורה עוז והדר, במהדורה מתוקנת ומסודרת מחדש בשלימות הכלולה מכל המעלות, בעימוד חדש ומאיר עיניים של צורת דף חדשה על ידי מומחים שעיצבו את הדף בצורה המעוררת את זכרון הלימוד, יחד עם כל הנושאי כלים על העמוד, ובכללם ספר "פרי מגדים" על אורח חיים, ו"קצות החושן" ו"נתיבות המשפט" על חושן משפט.

ספר ‘שולחן ערוך הרב’ אשר חיברו הרב בעל התניא זצ”ל, מוגה ומסודר במהדורה מפוארת ומאירת עיניים. 4 כרכים בסט, ובשני גדלים לבחירה.

קיצור שלחן ערוך מנוקד ומוגה ע"פ הדפוס שנדפס והוגה ע"י המחבר בעל קצש"ע עם פסקי משנה ברורה ועם הגהות מסגרת השולחן שהדפיס המחבר במהדורתו האחרונה.

קיצור שלחן ערוך מנוקד ומוגה ע"פ הדפוס שנדפס והוגה ע"י המחבר בעל קצש"ע עם פסקי משנה ברורה ועם הגהות מסגרת השולחן שהדפיס המחבר במהדורתו האחרונה.

מהדורה מפוארת ומאירת עיניים של הטור ושולחן ערוך בהלכות אלו.

מהדורה מפוארת ומאירת עיניים של הטור ושולחן ערוך בהלכות אלו.

מהדורה מפוארת ומאירת עיניים של הטור ושולחן ערוך בהלכות אלו.

טור עם הערות וציונים, ושולחן ערוך ונושאי כליו, מבוארים עם מדורי ביאור והערות נחוצות, ועם הוספות רבות. הביאור ערוך בשפה ברורה, עם 'ילקוט ביאורים' ומדורי ליקוט שונים, ערוך ומוגה עפ"י דפוסים ישנים, במהדורה מהודרת ומאירת עיניים, לתועלת הלומדים.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן