מבצעים

במבצע

מדרש רבה עם מדור ביאור משולב, שבתחתיתו הערות וציונים ‘עין המדרש’, ועם מאסף ליקוטים ‘אוצרות המדרש’ שנלקטו משאר המדרשים שבכל חלקי התורה. בסופו גם מדור ‘ילקוט אמרים’ אמרות קודש ופנינים יקרים על דברי המדרש, מתורתם של צדיקי הדורות זצ”ל.

פרויקט אדיר מבית המדרש של ממלכת התורה 'עוז והדר', בו עמלו שנים רבות מאות תלמידי חכמים לבאר כל תג בדברי הגמרא ובפירושי רש"י ותוס', ובתוספת המדורים ילקוט ביאורים, אוצר עיונים, אליבא דהלכתא וכפתור ופרח.

פרויקט אדיר מבית המדרש של ממלכת התורה ‘עוז והדר’, בו עמלו שנים רבות מאות תלמידי חכמים לבאר כל תג בדברי הגמרא ובפירושי רש”י ותוס’, ובתוספת המדורים ילקוט ביאורים, אוצר עיונים, אליבא דהלכתא וכפתור ופרח.

במבצע

אוצר בלום של ליקוטים נבחרים, מתוך כל ספרי מרן 'אביר יעקב' זי"ע, שנלקטו במלאכת מחשבת, ונסדרו על פני חמשה כרכים, כשהם ערוכים וסדורים לפי ערכים ועניינים שונים, בתורה הקדושה ובמצוותיה, במועדי השנה או בדרכים המביאות לעבודת ה'. הנושאים מחולקים לפי אותיות, באופן שיוכל כל אחד למצוא את מבוקשו בקלות ובנעימות.

הכרך השישי מכיל ליקוטים נבחרים מתורת נכדו מרן 'עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע והי"ד, הפזורים בכל חיבוריו הקדושים (פתח האוהל, שכל טוב, רישא וסיפא). גם הם נסדרו לפי ערכים בתורה ובענייניה.

סדרת 'אוצרות התורה' יצאה לאור ע"י קרן 'טללי ברכה', בהכוונתו ובברכתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, במטרה להנגיש את תורת 'אביר יעקב' לכל כלל ישראל, ולמען יוכל כל מבקש להתענג על משנתם של צדיקים בכל נושא וענין אשר יחפוץ. הספר נסדר ונדפס במהדורה מפוארת, בעיצוב מרשים ומרהיב, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', לנוחותם של הלומדים ולכבודה של תורה.

במבצע

ליקוטי פלאות מתורת ה'. מאת הרה"ח רבי זאב זיכערמאן שליט"א.

במבצע

אוצר שיעורים, חידושי הלכה ומערכות, על סדר פרשיות השבוע, שנאמרו ע"י הרה"ג רבי חיים שמרלר שליט"א.

במבצע

סט חוברות 'מקרא מפורש' זו מהדורה ייחודית של 'עוז והדר', עם ביאור נפלא למקראות ולפירוש רש"י. הביאור משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר את הפסוקים על דרך הפשט, בתוספת הערות וציונים, הנחוצים להבנה טובה וברורה. נוסף עליו גם ביאור לדברי רש"י, וגם הוא משולב בתוך דבריו, עם הערות ומקורות. המהדורה מלווה באיורים, תמונות והמחשות, המועילות להבנת הפסוקים ועניינם. כל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם, כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר'. הסט מחולק לפי פרשיות התורה, ונוח לנשיאה ולימוד בדרכים.

במבצע

סדרת ספרי 'אביר יעקב' המבואר על התורה, מחולקים לפי פרשיות התורה, במהדורת כיס נוחה ללימוד בדרכים. בתחילת כל חוברת נסדר חומש עם פירוש רש"י ותרגום, ללימוד הפרשה ואמירת שמו"ת.

במבצע

תורת רבי שמואל בן אלבאז זצ"ל, על התורה, על הש"ס, ועל פרקי אבות (וליקוטים). ערוך ומבואר בשפה ברורה ונעימה, במהדורה נאה ומאירת עינים.

במבצע

ליקוט ממעיינו הנובע של הרה”צ רבי אליעזר דוד פרידמאן שליט”א.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן