מוסר וחסידות

תורת רבי ישעיה הורוויץ זצ"ל, בעל השל"ה הק', מבואר ומסודר בתוספת תיקונים ומראי מקומות רבים, בעימוד נאה ומשובב עין.

הסט כולל את הספרים דלהלן:

הצלה מעולם אחר – הבעל שם טוב – מאירים 01
אימה באורווה – המגיד ממעזריטש – מאירים 02
הלב שעמד במבחן – בעל התניא – מאירים 03
ישועה בתחפושת – רבי ישעיה מקרסטירר- מאירים 04
ארגזים באמצע היער – הקדושת לוי – מאירים 05
ריקוד על שתי רגלים – האביר יעקב – מאירים 06
האמת שמאחורי המברק – הישא ברכה – מאירים 07
תשע חביות והבטחה – הדברי יחזקאל – מאירים 08
בשני צידי הגלגל – האהבת שלום – מאירים 09
הרכבת אל השבת – החפץ חיים – מאירים 10
אדרת של שמירה – רבי יהושע מדינוב – מאירים 11
סודה של האש – הדגל מחנה אפרים – מאירים 12
העיניים שחזרו לראות – מאור עיניים – מאירים 13
מחילה בלשכת הגנרל – שפת אמת – מאירים 14
סוכה לכל השנה – רבי מרדכי מנדבורנא – מאירים 15
תעלומת הכסף הגנוב – ר' ישראל מרוז'ין – מאירים 16
עוד נר אחד – הרבי מבעלז – מאירים 17
הגזרה שבוטלה ממרחקים – הנועם אלימלך – מאירים 18
חיים במתנה – הבית ישראל מגור – מאירים 19
הדלת שנפתחה שוב – ר' יעקב קמניצקי – מאירים 20
תתרופה של רעל – רבי בונים מפשיסחא – מאירים 21
פתק לעשרים שנה – החוזה מלובלין – מאירים 22

אנו שמחים לבשר, כי יצאו לאור ספרי קריאה לילדים בסדרת “מאירים” סיפורים מגדולי ישראל מאורי האומה.
הספרים בכריכה קשה, ובהם 50 עמודי צבע, מלאים במידע עשיר, נדיר ומדהים, על השושלת החסידית ומורשתם הרוחנית.

אנו שמחים לבשר, כי יצאו לאור ספרי קריאה לילדים בסדרת “מאירים” סיפורים מגדולי ישראל מאורי האומה.
הספרים בכריכה קשה, ובהם 50 עמודי צבע, מלאים במידע עשיר, נדיר ומדהים, על השושלת החסידית ומורשתם הרוחנית.

שפת אמת להרה"ק רבי יהודה ארי' ליב מגור זיע"א, במהדורה חדשה מוגהת ע"פ דפו"ר עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה בכתב רש"י צמוד לצורת הדף המקורית, ובתוספת הדגשת דבור המתחיל, עם הליקוטים.

להרה"ק רבי חיים מטשרנוביץ זיע"א, במהדורה מוגהת ע"פ דפו"י עם הוספת רבבות מראי מקומות.

'בני יששכר' לרבי צבי אלימלך מדינוב זצ"ל, במהדורה חדשה ומפוארת. עם ביאור נרחב להבנת הדברים, ובתוספת הערות וציונים, ומדור ליקוט ייחודי מתוך כל כתבי רבינו המחבר על הענין הנלמד. כל הספר הוגה עפ"י דפוסים ישנים, עם הוספות ותיקונים רבים. בעריכה חדשה עם ניקוד מדוקדק, חלוקה לקטעים, סימני פיסוק, כותרות לכל קטע, ועם מפתחות ומקורות רבים. וכל אלו נסדרו בכלי מפואר, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה עוז והדר'. בשני גדלים לבחירה.

אוהב ישראל להרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זיע"א, במהדורה חדשה מוגהת ע"פ דפו"י עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי מקומות, עם כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות עניינים.

'זרע קודש' לרבי נפתלי מראפשיץ זצ"ל, במהדורה חדשה ומוגהת עפ"י דפו"י עם תיקונים רבים. בעריכה חדשה, בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, ועם אלפי מראי מקומות, כותרות משנה לכל קטע, מפתחות ומקורות.

עבודת ישראל להרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ זיע"א, במהדורה חדשה מוגהת ע"פ דפו"י עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי מקומות, עם כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות עניינים.

אודות גלות ימינו, מאורעות התקופה בגלות ישמעאל, באספקלריית דברי חז"ל, ועל פי משנת האור החיים הקדוש זי"ע, עם ענייני אחרית הימים, מכתבי הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

שמו הטוב של המשפיע הנודע, הגאון החסיד רבי אלימלך בידרמן שליט"א, הולך לפניו מסוף העולם ועד סופו. דברי תורתו הכוללים אמרות אמונה ובטחון מעוררים את הלבבות ומציתים בהם אש של תקוה ורצון. מהדורה זו מכנסת את מיטב אמריו הנעימים של המשפיע, בתוספת אלפי סיפורים נאים שסיפר, בענייני החגים והמועדים.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן