אביר יעקב

'ויעמידה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם' ספר חק ליעקב סדר לימוד דבר יום ביומו ילקוט מתורת צדיק יסוד עולם, אור טמיר ונעלם חסידא קדישא, מקובל אלקי בנגלה ובנסתר המלוב"ן וקדש הקדשים, מרא דרזין וסבא דמשפטים רבינו יעקב אביחצירא זיע"א מסודרים ומשובצים ללימוד מידי יום ביומו ומידי שבת בשבתו.

ארבעה טורי אבן לימי החול: אור יעקב, פרשת השבוע. יראת יעקב, עניני עבודת ה'. בית יעקב, פניני אביר יעקב. רינת יעקב, עניני תפילה. וארבעה טורי אבן לשבת קודש: יגל יעקב, פיוטים. עין יעקב, עניני הפרשה. קדושת יעקב, שבת קודש. באור יעקב, מעשי צדיקים.

חמשה חומשי תורה במהדורה מפוארת, עם הפירוש הנשגב 'פיתוחי חותם' של מרן 'אביר יעקב' זי"ע, כשהוא ערוך לתפארה סביב פסוקי התורה, ומעטר אותן. מהדורה ייחודית עבור המבקשים ללמוד את פסוקי התורה לפי סדר הפרשה, עם פירושו של רבינו, ולהבינו בבהירות וביסודיות.

ספרים אלו יצאו לאור ע"י קרן 'טללי ברכה', בהכוונתו ובברכתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, במטרה להנגיש את תורת 'אביר יעקב' לכל כלל ישראל, ולמען יוכל כל מבקש להתענג על לימוד תורתו ולהבינה כהלכתה. הספר נסדר ונדפס במהדורה מפוארת, בעיצוב מרשים ומרהיב, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', לנוחותם של הלומדים ולכבודה של תורה.

כל ספרי מרן 'אביר יעקב' זי"ע ונכדו מרן 'עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע הי"ד, ערוכים וסדורים ברוב פאר והדר, במהדורה ייחודית ורבת מעלות, עם ביאורים והערות נחוצות להבנת דבריהם הקדושים, יחד עם עוד הוספות רבות, שכמותם עוד לא היה מעולם.

חיבורי 'מרן אביר יעקב' הם: פיתוחי חותם (3 כרכים), מחשוף הלבן (5 כ'), לבונה זכה, יורו משפטיך ליעקב (2 כ'), מעגלי צדק (2 כ'), שערי תשובה, גנזי המלך, שערי ארוכה, בגדי השרד, דורש טוב, אלף בינה.

חיבורי מרן עטרת ראשנו: רישא וסיפא, שכל טוב (2 כרכים), פתח האוהל (3 כ').

בממלכת התורה 'עוז והדר' עמלו בשנים האחרונות על פרויקט ענק מימדים זה, ביוזמתו, בעידודו ובהכוונתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, על מנת לפתוח שער לרבבות מבקשי תורה ויראת שמים להבין ולהשכיל בדברי הצדיקים זי"ע, לסייע בהבנת הפשט והשגת עומק הכוונה, ולהעשיר את הידיעה בסוד העניינים המובאים בחיבורים אלו.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

החיבור 'פיתוחי חותם' של מרן 'אביר יעקב' זי"ע מיוסד על פסוקי התורה ורמזיהם, וכולל מאמרים ודרושים בענייני המוסר ולקח לעבודת ה', מעורר על הדברים הצריכים חיזוק ומשים את ליבו של האדם לנחיצות תיקוני המידות. כל דבריו מתובלים בפסוקים ונרמזים בו ככפתור ופרח, במתיקות הלשון ובשפה נעימה. וקבע יתדותיו בכתבי האריז"ל, והעמיק בסודותיו הטמונים בחותם של קדושה, כדי לעטר בהם עיטורים חדשים שלא שזפתם עין מעולם.

בתחילת הכרך הראשון הובאו גם פרקי תולדות של מרן המחבר זי"ע. ולאחריהם הובאו כל ההקדמות וההסכמות מאת הרבנים הגאונים והצדיקים זצוק"ל, אשר עיטרו את ספרי 'אביר יעקב' בכל המהדורות, בו העלו את שגב קדושת הספרים ושבח מעלותיו של המחבר זי"ע. ההקדמות הללו נערכו עם ביאור והסבר נרחב, עם מקורות והערות נחוצות.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

במבצע

אוצר בלום של ליקוטים נבחרים, מתוך כל ספרי מרן 'אביר יעקב' זי"ע, שנלקטו במלאכת מחשבת, ונסדרו על פני חמשה כרכים, כשהם ערוכים וסדורים לפי ערכים ועניינים שונים, בתורה הקדושה ובמצוותיה, במועדי השנה או בדרכים המביאות לעבודת ה'. הנושאים מחולקים לפי אותיות, באופן שיוכל כל אחד למצוא את מבוקשו בקלות ובנעימות.

הכרך השישי מכיל ליקוטים נבחרים מתורת נכדו מרן 'עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע והי"ד, הפזורים בכל חיבוריו הקדושים (פתח האוהל, שכל טוב, רישא וסיפא). גם הם נסדרו לפי ערכים בתורה ובענייניה.

סדרת 'אוצרות התורה' יצאה לאור ע"י קרן 'טללי ברכה', בהכוונתו ובברכתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, במטרה להנגיש את תורת 'אביר יעקב' לכל כלל ישראל, ולמען יוכל כל מבקש להתענג על משנתם של צדיקים בכל נושא וענין אשר יחפוץ. הספר נסדר ונדפס במהדורה מפוארת, בעיצוב מרשים ומרהיב, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', לנוחותם של הלומדים ולכבודה של תורה.

אחד מחיבוריו הידועים ביותר של מרן 'אביר יעקב' זי"ע הוא הספר 'מחשוף הלבן' על התורה, ובו סודות עליונים ורזים טמירים, דרושים בפסוקי התורה ורמזים נשגבים, ענינים בתורת הסוד ובדרכי המוסר ועבודת ה'. 'מחשוף הבהיר' הוא ביאור משולב לספר 'מחשוף הלבן', בשפה ברורה ובלשון נעימה, יען כי מחמת קושי הלשון ועומק הרמזים בספר זה, הוקשה לרבים להבין את הדברים על בוריים. באמצעות הביאור המילולי יוכלו כולם ללמוד, להבין ולהשכיל בדברי רבינו המחבר. בתחתית הביאור נסדר המדור "שולי המחשוף", ובוא הערות והרחבות הוספות וליקוטים, המשלימים את הביאור המילולי, בסוגיות המורכבות העולות בדברי רבינו.

במהדורה זו נוסף גם חידוש גדול, כאשר תורתו של רבינו המחבר חולקה למאמרים ערוכים וסדורים, בכל פרשה ופרשה, כך ניתן בקלות להבין את כל המאמר על בוריו, את הקשריו ואת מבנהו. לעריכה זו אף נוספו כותרות הקטעים וכותרות המשנה, המשביחים עשרת מונים את ההבנה בדברי רבינו, ומועילים עד מאד לזכור את הדברים ולשמור משמרתם. גם בתחילת כל נושא עמוק, השייך לתורת הנסתר, הובא הקדמה מקיפה לנושא, המבארת ללומד את יסודות הענין, ובתחילת הספר נסדר 'מפתח הענינים' מפורט וברור, המציג לפני הלומד את כל הנושאים בהם עוסק הספר, ומאפשר לחפש כל נושא וענין בתוך המאמרים.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, בשפה ברורה ובהירה. עם אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

הספר 'לאות ולזכרון' הוא מאסף עשיר של כל ענייני 'בר מצוה', ומצוות ציצית ותפילין, הכולל בתוכו ענייני הלכה ואגדה, מעשי צדיקים וסגולות, תפילות ופיוטים. ועמהם נסדרו ד' פרשיות התפילין, ופרשת ציצית, ב'מקרא מפורש' – פירוש משולב לפסוקים ולפירש"י, של ממלכת התורה 'עוז והדר', ופירוש 'אור החיים' המבואר, עם ביאור משולב. וכן ליקוטים נבחרים ממדרשי חז"ל ומהזוה"ק, מדברי הגמרא ומפרשיה, ומאוצרות הראשונים בכל הדורות, על ענייני המצוות הללו וכוונותיהם.

עליהם צורף לקט פירושים מופלאים מתוך ספריו של מרן 'אביר יעקב' זי"ע, בתוספת ביאורים והערות, להבנת הדברים על בוריים. הספר יצא לאור ע"י ישיבת 'אביר יעקב' נהריה, בהכוונתו ובברכתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, במטרה להנגיש את תורת 'אביר יעקב' לכל כלל ישראל, ולמען יוכל כל מבקש להתענג על משנתם של צדיקים בכל נושא וענין אשר יחפוץ.

חיבור 'אלף בינה' של מרן אביר יעקב זי"ע מכיל דרושים נפלאים על סדר כ"ב אותיות התורה. ובו נדרשים כל פסוקי מזמור קי"ט שבספר תהילים, מהם הוא מוציא מוסר השכל ולקחם של עניני המוסר. לאחריו הוא מבאר את המזמורים: כ"ה, ל"ד, קי"א וקי"ב.

בחיבורו זה גילה רבינו המחבר הרבה מצפונות מחשבתו, על עבודת השי"ת, על מידותיו, ועל חובת האדם בעולמו. ו'אילף' את התלמידים 'בינה' לדעת מה יעשה וינצל מחטא ועוון.

בסופו צורפו עמודים שהתגלו באורח פלא בשנים האחרונות, והם מכתב-יד קודשו שנעלם מעיני איש במשך שנים רבות, וצורפו בבלעדיות למהדורה חדשה זאת.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

חיבורו של מרן 'אביר יעקב' זי"ע 'בגדי השרד' על הגדה של פסח, כולל באוצרותיו ביאורים נרחבים ורמזים נוראים טמונים ומדויקים בדברי מחבר ה'הגדה'. בתוך 'בגדי השרד' דרש רבינו המחבר על ענייני יציאת מצרים ומאורעותיה, ועוד הרבה מיסודות הדת, הנהגות קדושות ולקחי מוסר, כולם שזורים עם דברי רמז ודרוש [רובם בדרך הסוד, וחלקם בדרך הפשט], ומיוסדים על יתדות המקראות ועל דרשות חז"ל, ברמזי גימטריאות ומילוי האותיות.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן