ספרי מרן 'עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע

'פתח האוהל' הוא חיבור על חמשה חומשי תורה לפי סדר הפרשיות, מתורתו של מרן עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע. בו שוזר רבינו בחכמתו הגדולה את פסוקי התורה עם דרשות חז"ל, ומסיק מהם את הלקח לעבודת ה' ולדרך הישר. כל פסוק נדרש על ידו בכמה וכמה אופנים, כולם ברורים, עמוקים ונשגבים.

בתחילת הכרך הראשון (בראשית), הובא חיבור ייחודי ונשגב 'פתח האוהל לבראשית', אותו צירף רבינו בתחילת הספר 'פתח האוהל', ובו ע' פירושים למילה 'בראשית' אשר פותחת ומתחילה את התורה שבכתב. שבעים פירושים נשגבים אלו, עמוסים ברמזי סוד ותוכחת לב, לעורר את הלומדים ללימוד התורה, לתשובה שלימה ולקיום המצוות.

בתחילת הכרך הראשון של 'פתח האוהל' הובאו גם פרקי תולדות של רבינו המחבר רבי דוד אביחצירא זי"ע הי"ד. ולאחריהם הובאו כל ההקדמות וההסכמות מאת הרבנים הגאונים והצדיקים זצוק"ל, אשר עיטרו את ספרי מרן המחבר בכל המהדורות, בו העלו את שגב קדושת הספרים ושבח מעלותיו של מרן המחבר זי"ע. ההקדמות הללו נערכו עם ביאור והסבר נרחב, עם מקורות והערות נחוצות.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

'רישא וסיפא' הוא חיבור מיוחד על פרשיות התורה (בחומשים בראשית-שמות), שחיבר מרן 'עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע הי"ד, ובהם הוא מבאר בדרך מחודשת את הקשר שיש בין תחילתה של הפרשה אל סופה, תוך כדי שהוא מגלה לתלמידיו את הסודות הטמונים בסדרי הפרשיות וחלוקתם לסדר הזה. מכולם הוא מלמד לקח למוסר ה' וליראתו כדרכו בשאר הספרים.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

'שכל טוב' הוא חיבור בענייני הדרוש והמחשבה, פניני דרוש ורמזי הוד, שחיבר מרן 'עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע הי"ד, ובתוכו מאמרים ארוכים ודרושים עמוקים בשגב מועדי קודש ומצוותיהם, על מזמורי תהילים ומדרשי חז"ל, וכולו מתובל במאמרי חכמינו ז"ל מתוך דברי הגמרא ומפרשיה.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

'שכל טוב' הוא חיבור בענייני הדרוש והמחשבה, פניני דרוש ורמזי הוד, שחיבר מרן 'עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע הי"ד, ובתוכו מאמרים ארוכים ודרושים עמוקים בשגב מועדי קודש ומצוותיהם, על מזמורי תהילים ומדרשי חז"ל, וכולו מתובל במאמרי חכמינו ז"ל מתוך דברי הגמרא ומפרשיה.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

במבצע

סדרת ספרי 'אביר יעקב' המבואר על התורה, מחולקים לפי פרשיות התורה, במהדורת כיס נוחה ללימוד בדרכים. בתחילת כל חוברת נסדר חומש עם פירוש רש"י ותרגום, ללימוד הפרשה ואמירת שמו"ת.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן