ספרי חסידות מבוארים

תורת רבי ישעיה הורוויץ זצ"ל, בעל השל"ה הק', מבואר ומסודר בתוספת תיקונים ומראי מקומות רבים, בעימוד נאה ומשובב עין.

אור המאיר להרה"ק רבי וואלף מזיטאמיר זיע"א, במהדורה מבוארת, ביאור נרחב להבנת דבריו, ובתוספת הערות וציונים, הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך מחדש ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע,  מפתחות המקורות ומפתחות עניינים.

'אוהב ישראל' לרבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זצ"ל, במהדורה מבוארת, עם ביאור נרחב להבנת דבריו, ובתוספת הערות וציונים.

הטקסט כולו הוגה עפ"י דפוסים ישנים, ונסדר מחדש, עם ניקוד מלא, ועם כותרות משנה לכל קטע, מפתחות ומקורות, לתועלת קהל הלומדים.

קדושת לוי להרה"ק רבי לוי יצחק מברדיטשוב זיע"א, במהדורה חדשה מוגהת ע"פ דפו"י עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי מקומות, עם כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות עניינים.

נועם אלימלך להרה"ק רבי אלימלך מליז'ענסק זיע"א, במהדורה מבוארת, ביאור נרחב להבנת דבריו, ובתוספת הערות וציונים, הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך מחדש ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות עניינים.

'תפארת שלמה' המבואר להרה"ק רבי שלמה מרדאמסק זיע"א, על התורה ומועדים, במהדורה חדשה מוגהת ע"פ דפו"י עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה בכתב מרובע ומנוקד ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי מקומות, עם כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות עניינים, סידור קטעים רבים למקומם הראוי.

אור לשמים להרה"ק רבי מאיר מאפטא זיע"א, במהדורה מבוארת, ביאור נרחב להבנת דבריו, ובתוספת הערות וציונים, הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך מחדש ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות ענינים.

'צדקת הצדיק' להרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זיע"א, עם ביאור משולב בתוך דבריו הק', במהדורה חדשה מוגהת ע"פ דפו"י עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה בכתב מרובע ובניקוד מלא, ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי מקומות, עם כותרות משנה לכל קטע, פרקי תולדות ומפתחות העניינים, ובתוספת קטעים חדשים מכתבי-יד.

'בת עין' לרבי אברהם דב מאבריטש זצ"ל, במהדורה מבוארת, עם ביאור נרחב ומקיף להבנת דברי רבינו המחבר. הספר כולו הוגה בדקדוק רב עפ"י דפוסים ישנים, ונערך מחדש עם ניקוד, ועם הערות וציונים, מראי מקומות וכותרות לכל קטע, מפתחות העניינים ומקורות בחז"ל.

'בני יששכר' לרבי צבי אלימלך מדינוב זצ"ל, במהדורה חדשה ומפוארת. עם ביאור נרחב להבנת הדברים, ובתוספת הערות וציונים, ומדור ליקוט ייחודי מתוך כל כתבי רבינו המחבר על הענין הנלמד. כל הספר הוגה עפ"י דפוסים ישנים, עם הוספות ותיקונים רבים. בעריכה חדשה עם חלוקה לקטעים, סימני פיסוק, כותרות לכל קטע, ועם מפתחות ומקורות רבים. וכל אלו נסדרו בכלי מפואר, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה עוז והדר'.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן