ספרי חסידות

שפת אמת להרה"ק רבי יהודה ארי' ליב מגור זיע"א, במהדורה חדשה מוגהת ע"פ דפו"ר עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה בכתב רש"י צמוד לצורת הדף המקורית, ובתוספת הדגשת דבור המתחיל, עם הליקוטים.

להרה"ק רבי חיים מטשרנוביץ זיע"א, במהדורה מוגהת ע"פ דפו"י עם הוספת רבבות מראי מקומות.

'בני יששכר' לרבי צבי אלימלך מדינוב זצ"ל, במהדורה חדשה ומפוארת. עם ביאור נרחב להבנת הדברים, ובתוספת הערות וציונים, ומדור ליקוט ייחודי מתוך כל כתבי רבינו המחבר על הענין הנלמד. כל הספר הוגה עפ"י דפוסים ישנים, עם הוספות ותיקונים רבים. בעריכה חדשה עם ניקוד מדוקדק, חלוקה לקטעים, סימני פיסוק, כותרות לכל קטע, ועם מפתחות ומקורות רבים. וכל אלו נסדרו בכלי מפואר, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה עוז והדר'. בשני גדלים לבחירה.

אוהב ישראל להרה"ק רבי אברהם יהושע העשיל מאפטא זיע"א, במהדורה חדשה מוגהת ע"פ דפו"י עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי מקומות, עם כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות עניינים.

'זרע קודש' לרבי נפתלי מראפשיץ זצ"ל, במהדורה חדשה ומוגהת עפ"י דפו"י עם תיקונים רבים. בעריכה חדשה, בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, ועם אלפי מראי מקומות, כותרות משנה לכל קטע, מפתחות ומקורות.

עבודת ישראל להרה"ק רבי ישראל מקוז'ניץ זיע"א, במהדורה חדשה מוגהת ע"פ דפו"י עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי מקומות, עם כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות עניינים.

אודות גלות ימינו, מאורעות התקופה בגלות ישמעאל, באספקלריית דברי חז"ל, ועל פי משנת האור החיים הקדוש זי"ע, עם ענייני אחרית הימים, מכתבי הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

שמו הטוב של המשפיע הנודע, הגאון החסיד רבי אלימלך בידרמן שליט"א, הולך לפניו מסוף העולם ועד סופו. דברי תורתו הכוללים אמרות אמונה ובטחון מעוררים את הלבבות ומציתים בהם אש של תקוה ורצון. מהדורה זו מכנסת את מיטב אמריו הנעימים של המשפיע, בתוספת אלפי סיפורים נאים שסיפר, בענייני החגים והמועדים.

ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני ישראל ורועי החסידות בלשונם, מעשי צדיקים, משא קודש מאת כ"ק אדמו"ר רבי דוד אביחצירא שליט"א, וספיר ויהלום מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

'בני יששכר' לרבי צבי אלימלך מדינוב זצ"ל, במהדורה חדשה ומפוארת. כל הספר הוגה עפ"י דפוסים ישנים, עם הוספות ותיקונים רבים. בעריכה חדשה, בכתב רש"י, עם חלוקה לקטעים, סימני פיסוק, כותרות לכל קטע, ועם מפתחות ומקורות רבים. וכל אלו נסדרו במהדורה קטנה ונוחה ללימוד בדרכים, בכלי מפואר כמיטב ספרי 'ממלכת התורה עוז והדר'.

תפארת שלמה להרה"ק רבי שלמה מרדאמסק זיע"א, על התורה ומועדים, במהדורה חדשה מוגהת ע"פ דפו"י עם תיקונים רבים, בעריכה חדשה בכתב רש"י ובחלוקה לקטעים, עם סימני פיסוק, רבבות מראי מקומות, עם כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות עניינים, סידור קטעים רבים למקומם הראוי.

הספר 'חיים וחסד' לרבי חיים חייקא מאמדורא זצ"ל, במהדורה חדשה, מוגהת ביסודיות עפ"י דפוסים ישנים, ונערך מחדש בכתב רש"י, עם חלוקה לקטעים, סימני פיסוק, כותרות לכל קטע, ורבבות מראי מקומות, מפתח העניינים ומקורות.

הספר 'חיים וחסד' נסדר והובא לדפוס כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם, באופן שמענג את הקריאה והלימוד על קהל הלומדים, ומנגיש את תורת הצדיק לכל קהילות ישראל, בכל הגילאים ובכל המגזרים.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן