ספרי מאירים

הסט כולל את הספרים דלהלן:

הצלה מעולם אחר – הבעל שם טוב – מאירים 01
אימה באורווה – המגיד ממעזריטש – מאירים 02
הלב שעמד במבחן – בעל התניא – מאירים 03
ישועה בתחפושת – רבי ישעיה מקרסטירר- מאירים 04
ארגזים באמצע היער – הקדושת לוי – מאירים 05
ריקוד על שתי רגלים – האביר יעקב – מאירים 06
האמת שמאחורי המברק – הישא ברכה – מאירים 07
תשע חביות והבטחה – הדברי יחזקאל – מאירים 08
בשני צידי הגלגל – האהבת שלום – מאירים 09
הרכבת אל השבת – החפץ חיים – מאירים 10
אדרת של שמירה – רבי יהושע מדינוב – מאירים 11
סודה של האש – הדגל מחנה אפרים – מאירים 12
העיניים שחזרו לראות – מאור עיניים – מאירים 13
מחילה בלשכת הגנרל – שפת אמת – מאירים 14
סוכה לכל השנה – רבי מרדכי מנדבורנא – מאירים 15
תעלומת הכסף הגנוב – ר' ישראל מרוז'ין – מאירים 16
עוד נר אחד – הרבי מבעלז – מאירים 17
הגזרה שבוטלה ממרחקים – הנועם אלימלך – מאירים 18
חיים במתנה – הבית ישראל מגור – מאירים 19
הדלת שנפתחה שוב – ר' יעקב קמניצקי – מאירים 20
תתרופה של רעל – רבי בונים מפשיסחא – מאירים 21
פתק לעשרים שנה – החוזה מלובלין – מאירים 22

אנו שמחים לבשר, כי יצאו לאור ספרי קריאה לילדים בסדרת “מאירים” סיפורים מגדולי ישראל מאורי האומה.
הספרים בכריכה קשה, ובהם 50 עמודי צבע, מלאים במידע עשיר, נדיר ומדהים, על השושלת החסידית ומורשתם הרוחנית.

אנו שמחים לבשר, כי יצאו לאור ספרי קריאה לילדים בסדרת “מאירים” סיפורים מגדולי ישראל מאורי האומה.
הספרים בכריכה קשה, ובהם 50 עמודי צבע, מלאים במידע עשיר, נדיר ומדהים, על השושלת החסידית ומורשתם הרוחנית.

הגדה של פסח מסדרת 'מאירים', מיוחדת לילדי ישראל עם תוספת של ביאורים קלים וחידושים מענינים ברמה המתאימה לילדים. הכל מעוצב ומסודר על גבי עמוד ההגדה, עם ציורים מיוחדים ומושקעים, מלאים במידע עשיר, נדיר ומדהים.

אנו שמחים לבשר, כי יצאו לאור ספרי קריאה לילדים בסדרת “מאירים” סיפורים מגדולי ישראל מאורי האומה.
הספרים בכריכה קשה, ובהם 50 עמודי צבע, מלאים במידע עשיר, נדיר ומדהים, על השושלת החסידית ומורשתם הרוחנית.

אנו שמחים לבשר, כי יצאו לאור ספרי קריאה לילדים בסדרת “מאירים” סיפורים מגדולי ישראל מאורי האומה.
הספרים בכריכה קשה, ובהם 50 עמודי צבע, מלאים במידע עשיר, נדיר ומדהים, על השושלת החסידית ומורשתם הרוחנית.

אנו שמחים לבשר, כי יצאו לאור ספרי קריאה לילדים בסדרת “מאירים” סיפורים מגדולי ישראל מאורי האומה.
הספרים בכריכה קשה, ובהם 50 עמודי צבע, מלאים במידע עשיר, נדיר ומדהים, על השושלת החסידית ומורשתם הרוחנית.

אנו שמחים לבשר, כי יצאו לאור ספרי קריאה לילדים בסדרת “מאירים” סיפורים מגדולי ישראל מאורי האומה.
הספרים בכריכה קשה, ובהם 50 עמודי צבע, מלאים במידע עשיר, נדיר ומדהים, על השושלת החסידית ומורשתם הרוחנית.

אנו שמחים לבשר, כי יצאו לאור ספרי קריאה לילדים בסדרת “מאירים” סיפורים מגדולי ישראל מאורי האומה.
הספרים בכריכה קשה, ובהם 50 עמודי צבע, מלאים במידע עשיר, נדיר ומדהים, על השושלת החסידית ומורשתם הרוחנית.

אנו שמחים לבשר, כי יצאו לאור ספרי קריאה לילדים בסדרת “מאירים” סיפורים מגדולי ישראל מאורי האומה.
הספרים בכריכה קשה, ובהם 50 עמודי צבע, מלאים במידע עשיר, נדיר ומדהים, על השושלת החסידית ומורשתם הרוחנית.

אנו שמחים לבשר, כי יצאו לאור ספרי קריאה לילדים בסדרת “מאירים” סיפורים מגדולי ישראל מאורי האומה.
הספרים בכריכה קשה, ובהם 50 עמודי צבע, מלאים במידע עשיר, נדיר ומדהים, על השושלת החסידית ומורשתם הרוחנית.

אנו שמחים לבשר, כי יצאו לאור ספרי קריאה לילדים בסדרת “מאירים” סיפורים מגדולי ישראל מאורי האומה.
הספרים בכריכה קשה, ובהם 50 עמודי צבע, מלאים במידע עשיר, נדיר ומדהים, על השושלת החסידית ומורשתם הרוחנית.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן