ספרי מוסר

20.00

זה ספר הישר, אורח חיים ותוכחות מוסר, מדרך עקש לסור, וללכת בנתיב הישר, בעיני אלהים ואדם, ונוסף עליו קיצור הדברים למעשה בסוף כל שער ובו סיכום הדברים העולים למעשה מאותו שער ערוך בשפה ברורה ובהירה השוה לכל נפש.

14.0020.00

הספר ‘מסילת ישרים’ מסודר ומוגה מחדש עפ”י דפוסים ישנים, בתוספת כותרות וסיכומי עניינים להבנת רצף הדברים. וכל אלו נסדרו בעימוד מחודש במהדורה מפוארת ומאירת עיניים. בשני סוגי כריכות לבחירה.

28.00

ענייני בר מצוה וחינוך הנער למצוות, מפיהם ומפי כתבם של רבותינו מאורי ישראל לדורותיהם.

36.00

מאסף עשיר של דברי חכמה, מרבותינו מאורי הדורות, בענייני אמונה ובטחון, מסודר בכמה שערים, דבר דבור על אופנו, במהדורה מהודרת ומאירת עיניים.

210.00

תורת רבי ישעיה הורוויץ זצ"ל, בעל השל"ה הק', מבואר ומסודר בתוספת תיקונים ומראי מקומות רבים, בעימוד נאה ומשובב עין.

58.00

'שער הבטחון' בו יבואו ליקוטי אמרים ולקחי מוסר בעניין מידת הבטחון.

50.00

הספר הנודע 'שערי תשובה' לרבינו יונה זצ"ל, מסודר ומוגה מחדש עפ"י דפוסים ישנים, בתוספת כותרות וסיכומי עניינים להבנת רצף הדברים. בנוסף נערך ביאור לדבריו הקדושים, עם הערות וציונים, וכל אלו נסדרו בעימוד מחודש במהדורה מפוארת ומאירת עיניים.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן