זמני שמחה והילולא

ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני ישראל ורועי החסידות, בלשונם, מעשי צדיקים.
עם מדור 'ספיר ויהלום' מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

בו נאספו ונלקטו עניינים רבים אודות זמן האירוסין והנישואין, מפיהם ומפי כתבם של גדולי ומאורי ישראל, משנת החסידות, פניני דרוש ומוסר, מעשי צדיקים, תפילות ופיוטים, ברכות אירוסין ונישואין מבוארים, עם שטר הכתובה מבואר.

כל עניני קידושין ונישואין, תפילות ופיוטים, מחשבה ומוסר, שו"ת ואגדה, ליקוטי אביר יעקב, שטר הכתובה מבואר.

אוצר הלכות ומנהגי אירוסין ונישואין בזיווג ראשון ובזיווג שני.

מאסף וליקוט נפלא ומיוחד בעניני הכנסת ספר תורה, ובתוכו המזמורים הנהוגים לומר בהכנסת ספר תורה, ופיוטי קודש, עם ליקוט מיוחד מספרי רבותינו גדולי הדורות ורועי החסידות, ודרוש נפלא מתורת הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

סדר ל"ג בעומר עם כוונות הרש"ש ערוך ומסודר ליודעים ומכוונים.

הספר 'לאות ולזכרון' הוא מאסף עשיר של כל ענייני 'בר מצוה', ומצוות ציצית ותפילין, הכולל בתוכו ענייני הלכה ואגדה, מעשי צדיקים וסגולות, תפילות ופיוטים. ועמהם נסדרו ד' פרשיות התפילין, ופרשת ציצית, ב'מקרא מפורש' – פירוש משולב לפסוקים ולפירש"י, של ממלכת התורה 'עוז והדר', ופירוש 'אור החיים' המבואר, עם ביאור משולב. וכן ליקוטים נבחרים ממדרשי חז"ל ומהזוה"ק, מדברי הגמרא ומפרשיה, ומאוצרות הראשונים בכל הדורות, על ענייני המצוות הללו וכוונותיהם.

עליהם צורף לקט פירושים מופלאים מתוך ספריו של מרן 'אביר יעקב' זי"ע, בתוספת ביאורים והערות, להבנת הדברים על בוריים. הספר יצא לאור ע"י ישיבת 'אביר יעקב' נהריה, בהכוונתו ובברכתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, במטרה להנגיש את תורת 'אביר יעקב' לכל כלל ישראל, ולמען יוכל כל מבקש להתענג על משנתם של צדיקים בכל נושא וענין אשר יחפוץ.

ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני ישראל ורועי החסידות, בלשונם, מעשי צדיקים.

עם מדור 'ספיר ויהלום' מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן