זמני שמחה והילולא

49.00

הספר 'לאות ולזכרון' הוא מאסף עשיר של כל ענייני 'בר מצוה', ומצוות ציצית ותפילין, הכולל בתוכו ענייני הלכה ואגדה, מעשי צדיקים וסגולות, תפילות ופיוטים. ועמהם נסדרו ד' פרשיות התפילין, ופרשת ציצית, ב'מקרא מפורש' – פירוש משולב לפסוקים ולפירש"י, של ממלכת התורה 'עוז והדר', ופירוש 'אור החיים' המבואר, עם ביאור משולב. וכן ליקוטים נבחרים ממדרשי חז"ל ומהזוה"ק, מדברי הגמרא ומפרשיה, ומאוצרות הראשונים בכל הדורות, על ענייני המצוות הללו וכוונותיהם.

עליהם צורף לקט פירושים מופלאים מתוך ספריו של מרן 'אביר יעקב' זי"ע, בתוספת ביאורים והערות, להבנת הדברים על בוריים. הספר יצא לאור ע"י ישיבת 'אביר יעקב' נהריה, בהכוונתו ובברכתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, במטרה להנגיש את תורת 'אביר יעקב' לכל כלל ישראל, ולמען יוכל כל מבקש להתענג על משנתם של צדיקים בכל נושא וענין אשר יחפוץ.

70.00

ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני ישראל ורועי החסידות, בלשונם, מעשי צדיקים.

עם מדור 'ספיר ויהלום' מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

70.00

ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני ישראל ורועי החסידות, בלשונם, מעשי צדיקים.
עם מדור 'ספיר ויהלום' מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

210.00

ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני ישראל ורועי החסידות בלשונם, מעשי צדיקים, וספיר ויהלום מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

70.00

ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני ישראל ורועי החסידות, בלשונם, מעשי צדיקים.

עם מדור 'ספיר ויהלום' מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

58.00

כל ענייני בר מצוה: תפילות ופיוטים, מחשבה ומוסר, חסידות ודרוש, מעשי צדיקים ו'ליקוטי אביר יעקב'.

58.00

כל עניני קידושין ונישואין, תפילות ופיוטים, מחשבה ומוסר, שו"ת ואגדה, ליקוטי אביר יעקב, שטר הכתובה מבואר.

60.00

ספר חובה לסיום מסכת, בו יבוא הדף האחרון בכל מסכת שבש"ס, עם מדורי 'ילקוט ביאורים', 'כפתור ופרח', וענייני סיום מסכת למסכתות הש"ס.

49.00

במעלת ההליכה להתפלל בקברי צדיקים, הלכות ועיונים, וסדר התפילה על הציונים.

28.00

ענייני בר מצוה וחינוך הנער למצוות, מפיהם ומפי כתבם של רבותינו מאורי ישראל לדורותיהם.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן