חנוכה

שמו הטוב של המשפיע הנודע, הגאון החסיד רבי אלימלך בידרמן שליט"א, הולך לפניו מסוף העולם ועד סופו. דברי תורתו הכוללים אמרות אמונה ובטחון מעוררים את הלבבות ומציתים בהם אש של תקוה ורצון. מהדורה זו מכנסת את מיטב אמריו הנעימים של המשפיע, בתוספת אלפי סיפורים נאים שסיפר, בענייני החגים והמועדים.

ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני ישראל ורועי החסידות בלשונם, מעשי צדיקים, משא קודש מאת כ"ק אדמו"ר רבי דוד אביחצירא שליט"א, וספיר ויהלום מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

"ספיר ויהלום חנוכה" מתוך שיעוריו ושיחותיו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, בתוספת משלים סיפורי הוד מצדיקי הדורות, הנהגות ופנינים מאירים. 536 עמודים מלאים זיו ומפיקים נוגה להרבות בסיפורי הנסים והנפלאות בימים ההם בזמן הזה.

כל ענייני המועד בהלכה אגדה וחסידות במהדורה קצרה ונוחה ללימוד בדרכים.

סדר הדלקת נרות חנוכה עם כוונות הרש"ש ערוך ומסודר ליודעים ומכוונים.

סדר הברכות הפיוטים והזמירות הנהוג לומר בהדלקת נרות חנוכה, עם ביאור מתיבתא עם ציונים והערות, בפורמט נוח ומאיר עיניים.

מפרשי התלמוד רבותינו הראשונים והאחרונים לדורותיהם מוגהים ומזוקקים ע"פ כת"י ודפו"י ומסודרים סביב דפי הגמרא בעימוד נח ומאיר עיניים.

כתבי האריז"ל, מנהגים, וכוונות הרש"ש על המועדים.

מאמרים ופניני מחשבה והלכה על ימי החנוכה מאת הרב אהרן מרדכי בריסק שליט"א.

ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני ישראל ורועי החסידות בלשונם, מעשי צדיקים, משא קודש מאת כ"ק אדמו"ר רבי דוד אביחצירא שליט"א, וספיר ויהלום מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

דברי אמונה והשקפה שנאמרו על ידי הגה"ח רבי אלימלך בידרמן שליט"א, בענייני הארת ימי החנוכה.

מאמרי הגות ומחשבה בענייני חנוכה מפי כתבו של הגה"ח ישכר דב ענגלענדער זצ"ל.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן