חודש אלול

סדר סליחות עוז והדר עם ביאורי מילים, פסקי הלכות, תפילת שחרית, ספר תהלים, יסוד התשובה, נצוצי מועד. כמנהג פולין. מהדורה נאה ומפוארת באותיות גדולות ומאירות עיניים בסדר חדש ובעיצוב מיוחד המועיל להבנת מבנה הפיוט ותוכן הענין.

סט שערי תשובה, שערי ארוכה, גנזי המלך על ענייני תשובה וימים הנוראים.

בו נאספו כל עניני המועד בתלמוד ואגדה, הלכה וקבלה, לכרך אחד, למען יוכל כל אדם ללמוד כל עניני המועד, ויהיו הדברים תחת ידו, ללמוד הלכות חג בחג, מידי מועד במועדו.

'הלכות תשובה' להרמב"ם, מנוקד ומסודר עם דברי הראב"ד, באופן נאה ומאיר עיניים, ומבואר בביאור משולב בתוך לשונו הק', עם הקדמות לכל סעיף.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן