מסכת אבות

להבין פרקי אבות! ביאור משולב מילה אחר מילה, בשפה קולחת ובהירה.

פירוש קצר וקל פשוט וברור השוה לכל נפש משולב בדברי המשנה. והרחבת הענינים הנזכרים במשנה, על פי תוספתא, גמרא ראשונים ואחרונים. עם מקורי הדינים הנזכרים במשנה בפסוקי התנ"ך ובירור דרשת חז"ל  עליהם. בנוסף דברי אגדה מספרי קודש השייכים למשנה. וכללים ועיונים בלשון המשנה עם הערות מקורות ציורים וטבלאות.

מסכת אבות מעוצב ונח ללימוד, עם ליקוטי 'אביר יעקב',  מאסף עשיר של קטעים נבחרים ודרושים יקרים, לקט פנינים ואמרות טהורות, שנלקטו ממשנתם של מרן 'אביר יעקב' זי"ע, ונכדו מרן 'עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע הי"ד, על משניות אבות. בתחתית הספר הובאו הערות נחוצות, ביאור קצר ותמציתי (במקום הצורך) ועוד אלפי ציונים ומראי מקומות, המועילים להבנת הדברים.

סדרת 'ליקוטי אביר יעקב' במהדורה ייחודית זו, יצאה לאור ע"י קרן 'טללי ברכה', בהכוונתו ובברכתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, במטרה להנגיש את תורת 'אביר יעקב' לכל כלל ישראל, ולמען יוכל כל מבקש להתענג על משנתם של צדיקים בכל נושא וענין אשר יחפוץ. הספר נסדר ונדפס במהדורה יוקרתית ומפוארת, בעיצוב מרשים ומרהיב, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', לנוחותם של הלומדים ולכבודה של תורה.

להבין פרקי אבות! ביאור משולב מילה אחר מילה, בשפה קולחת ובהירה, ובנוסף, המדורים הנודעים: ילקוט ביאורים, אליבא דהלכתא, פניני הלכה וכפתור ופרח.

קנקן חדש מלא ישן, ליקוט נפלא מתורתם המאירה של חכמי וגאוני ספרד לדורותיהם, ערוכים בשפה נוחה ונעימה ומסודרים לפי סדר המשנה וענייניה, עם ביאור מתיבתא על המשנה, ביאור משולב המבאר את המשנה בשפה קולחת ובהירה.

משניות אבות עם כל פירושי רבותינו הקדמונים הראשונים והאחרונים מסודרים על המשנה, מוגהים ומזוקקים ע"פ כת"י ודפו"י, ערוכים ומפוסקים, בעימוד נאה ומשובב עין.

מסכת אבות עם פירוש ר"ע מברטנורא, עיקר תויו"ט, רבינו יונה, מהר"י יעב"ץ, עבודת ישראל, דברי חיים. עם ילקוט עיר התמרים בו נקבצו ובאו כעמיר גרנה פירוש כל משנה מספרי רבותינו זיע"א מענפי משפחת עצי ה"תמרים" ישמח משה, ייטב לב, קדושת יו"ט, עצי חיים, מהר"י ט"ב.

מפרשי המשנה רבותינו האחרונים מסודרים על גבי העמוד ומוגשים בעימוד נוח ומרהיב עין ומועיל להבנת הלימוד ולזכירתו.

מפרשי המשנה רבותינו האחרונים מסודרים על גבי העמוד ומוגשים בעימוד נוח ומרהיב עין ומועיל להבנת הלימוד ולזכירתו.

מפרשי המשנה רבותינו האחרונים מסודרים על גבי העמוד ומוגשים בעימוד נוח ומרהיב עין ומועיל להבנת הלימוד ולזכירתו.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן