פורים

שמו הטוב של המשפיע הנודע, הגאון החסיד רבי אלימלך בידרמן שליט"א, הולך לפניו מסוף העולם ועד סופו. דברי תורתו הכוללים אמרות אמונה ובטחון מעוררים את הלבבות ומציתים בהם אש של תקוה ורצון. מהדורה זו מכנסת את מיטב אמריו הנעימים של המשפיע, בתוספת אלפי סיפורים נאים שסיפר, בענייני החגים והמועדים.

ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני ישראל ורועי החסידות בלשונם, מעשי צדיקים, משא קודש מאת כ"ק אדמו"ר רבי דוד אביחצירא שליט"א, וספיר ויהלום מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

כל תפילות הפורים מסודרים על מקומם, עם מגילת אסתר וליקוטי אמרים על המגילה, עם פיוטים לפורים.

כל ענייני המועד בהלכה אגדה וחסידות במהדורה קצרה ונוחה ללימוד בדרכים.

סדר יום הפורים עם כוונות הרש"ש ערוך ומסודר ליודעים ומכוונים.

כתבי האריז"ל, מנהגים, וכוונות הרש"ש על המועדים.

מגילת אסתר עם כל מפרשי המגילה, ערוכים מחדש ומוגהים בהגהה מזוקקת, בעימוד נאה סביב המגילה, עם מדורים נלווים.

ליקוט דברי רבותינו מאורי הדורות גאוני ישראל ורועי החסידות בלשונם, מעשי צדיקים, וספיר ויהלום מהגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

פירושו של החכם הקדמון רבי אברהם סבע זצ"ל, על 'מגילת אסתר'. והוא מבואר בביאור נכון, עם הוספות ומילואים.

דברי אמונה והשקפה שנאמרו על ידי הגה"ח רבי אלימלך בידרמן שליט"א, בעניני ארבע פרשיות וימי הפורים.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן