הגדה של פסח בכריכת עור

הגדה של פסח עם ביאור משולב בתוך תיבות ההגדה, עם הערות וציונים, עם אוצרות ההגדה והוא ליקוט מכל רבותינו הראשונים והאחרונים חכמי אשכנז וחכמי ספרד, בנוסח ספרד אשכנז וע"מ.

הגדה של פסח עם ליקוט מכתבי האור החיים על התורה, במהדורה מבוארת עם הערות וציונים, 'מאורי אור' ו'מאורי החיים', במהדורת פאר מאירת עיניים, עם פירוש ראשון לציון על שיר השירים במהדורה מבוארת ומאירת עיניים.

הגדה של פסח עם 'בגדי השרד', למרן אביר יעקב זיע"א, במהדורה נאה ומבוארת, עם הערות וציונים.

הגדה של פסח עם ביאור משולב בתוך תיבות ההגדה, עם הערות וציונים, עם אוצרות ההגדה והוא ליקוט מכל רבותינו הראשונים והאחרונים חכמי אשכנז וחכמי ספרד, בנוסח ספרד אשכנז וע"מ.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן