שנת שמיטה

כל ענייני שביעית בכרך אחד, תלמוד ירושלמי 'מסכת שביעית', משניות 'שביעית' עם כל המפרשים, תוספתא, תלמוד בבלי בכל ענייני שמיטה, תורת כהנים, רמב"ם ועוד.

'אוצר השמיטה' הוא ליקוט של עניינים רבים אודות שנת השמיטה, מפיהם ומפי כתבם של גדולי ומאורי ישראל, משנת החסידות, פניני דרוש ומוסר, מעשי צדיקים ועוד.

פסקי הלכה ומנהג בענייני שנת השמיטה, מסודרים וערוכים ע"י הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן