משניות

מסכת אבות עם פירוש ר"ע מברטנורא, עיקר תויו"ט, רבינו יונה, מהר"י יעב"ץ, עבודת ישראל, דברי חיים. עם ילקוט עיר התמרים בו נקבצו ובאו כעמיר גרנה פירוש כל משנה מספרי רבותינו זיע"א מענפי משפחת עצי ה"תמרים" ישמח משה, ייטב לב, קדושת יו"ט, עצי חיים, מהר"י ט"ב.

מפרשי המשנה רבותינו האחרונים מחכמי וגאוני ספרד לדורותיהם מוגהים ומזוקקים עפ"י כת"י ודפו"י ומסודרים על גבי העמוד בעימוד נח ומאיר עיניים.

מפרשי המשנה רבותינו האחרונים מחכמי וגאוני ספרד לדורותיהם מוגהים ומזוקקים עפ”י כת”י ודפו”י ומסודרים על גבי העמוד בעימוד נח ומאיר עיניים.

מפרשי המשנה רבותינו האחרונים מחכמי וגאוני ספרד לדורותיהם מוגהים ומזוקקים עפ”י כת”י ודפו”י ומסודרים על גבי העמוד בעימוד נח ומאיר עיניים.

מפרשי המשנה רבותינו האחרונים מחכמי וגאוני ספרד לדורותיהם מוגהים ומזוקקים עפ”י כת”י ודפו”י ומסודרים על גבי העמוד בעימוד נח ומאיר עיניים.

מפרשי המשנה רבותינו האחרונים מחכמי וגאוני ספרד לדורותיהם מוגהים ומזוקקים עפ”י כת”י ודפו”י ומסודרים על גבי העמוד בעימוד נח ומאיר עיניים.

מפרשי המשנה רבותינו האחרונים מחכמי וגאוני ספרד לדורותיהם מוגהים ומזוקקים עפ”י כת”י ודפו”י ומסודרים על גבי העמוד בעימוד נח ומאיר עיניים.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן