מפרשי הש"ס

ספר מרשימות שמואל והם חידושים וביאורים על הש"ס וכן דברי תורה מרבותינו שרשמם עלי גליון אבינו מורינו הגה"ח ר' שמואל אבערלאנדער ז"ל.

מהדורת ש”ס ‘עוז והדר’ מוגהת ומזוקקת בעימוד נאה ומשובח, הגמרא ופירושי רש”י ותוספות מנוקדים בניקוד מלא ע”י מנקדים ידועים בעלי שם.

חידושים ומאמרים מתורת הגאון רבי פינחס הירשפרונג זצ"ל אב"ד מאנטריאל, על הש"ס ועניינים.

מפרשי התלמוד רבותינו האחרונים מחכמי וגאוני ספרד לדורותיהם מוגהים ומזוקקים עפ”י כת”י ודפו”י ומסודרים על גבי העמוד בעימוד נח ומאיר עיניים.

סיכום ותמצית הגמרא באופן המקל על סיכום ושינון הגמרא, מועיל מאוד לסיכום אחר הלימוד.

מערכות ועיונים ללבן ולהעמיק בדברי הגמרא ומפרשיה.

ביאורים ושיעורים במסכת עבודה זרה, מחידושיו של רבי ישכר דב אנגלנדר זצ"ל.

ספר חובה לסיום מסכת, בו יבוא הדף האחרון בכל מסכת שבש"ס, עם מדורי 'ילקוט ביאורים', 'כפתור ופרח', וענייני סיום מסכת למסכתות הש"ס.

ציורים, המחשות וטבלאות, להבנת דברי הגמרא המורכבים שבמסכת. הכל נערך במקצועיות רבה, לתועלת הלומדים ולהבנתם. בעימוד נאה ומהודר כמיטב ספרי 'ממלכת התורה עוז והדר'.

ציורים, המחשות וטבלאות, להבנת דברי הגמרא המורכבים שבמסכת. הכל נערך במקצועיות רבה, לתועלת הלומדים ולהבנתם. בעימוד נאה ומהודר כמיטב ספרי 'ממלכת התורה עוז והדר'.

ציורים, המחשות וטבלאות, להבנת דברי הגמרא המורכבים שבמסכת. הכל נערך במקצועיות רבה, לתועלת הלומדים ולהבנתם. בעימוד נאה ומהודר כמיטב ספרי 'ממלכת התורה עוז והדר'.

חידושי רבינו יואל סירקיס זצ"ל, בעל הב"ח, על סדר הש"ס. נדפסו לראשונה מתוך כת"י, ערוכים וסדורים בעימוד נוח ומאיר עיניים.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן