ש"סים

הגמרא המבוארת – תלמוד בבלי עוז והדר 'שפה ברורה' מכילה עמוד ביאור מול עמוד גמרא, כאשר לשון הגמרא משולב בביאור בהיר וצח, ומתפרש בשפה ברורה ונעימה, בקיצור ובתימצות, כאשר לרוב העמודים יש רק עמוד ביאור בודד. בסוף הגמרא נדפס מדור 'עיוני הפשט' המכיל הערות קולעות לנושאים מהותיים ולקושיות מתעוררות ללומד במהלך הלימוד וניתנים בו הסברים בלשון קצרה ובהירה. ובנוסף לכל מסכת נערכה הקדמה הנותנת רקע חשוב ללומד.

הסדרה מכילה 30 כרכים, ומופיעה בפורמט גדול ובפורמט פנינים, וכן בחוברת גדולה וחוברת קטנה.

הגמרא המבוארת – תלמוד בבלי עוז והדר 'שפה ברורה' מכילה עמוד ביאור מול עמוד גמרא, כאשר לשון הגמרא משולב בביאור בהיר וצח, ומתפרש בשפה ברורה ונעימה, בקיצור ובתימצות, כאשר לרוב העמודים יש רק עמוד ביאור בודד. בסוף הגמרא נדפס מדור 'עיוני הפשט' המכיל הערות קולעות לנושאים מהותיים ולקושיות מתעוררות ללומד במהלך הלימוד וניתנים בו הסברים בלשון קצרה ובהירה. ובנוסף לכל מסכת נערכה הקדמה הנותנת רקע חשוב ללומד.

הסדרה מכילה 30 כרכים, ומופיעה בפורמט גדול ובפורמט פנינים, וכן בחוברת גדולה וחוברת קטנה.

הגמרא המבוארת – תלמוד בבלי עוז והדר 'שפה ברורה' מכילה עמוד ביאור מול עמוד גמרא, כאשר לשון הגמרא משולב בביאור בהיר וצח, ומתפרש בשפה ברורה ונעימה, בקיצור ובתימצות, כאשר לרוב העמודים יש רק עמוד ביאור בודד. בסוף הגמרא נדפס מדור 'עיוני הפשט' המכיל הערות קולעות לנושאים מהותיים ולקושיות מתעוררות ללומד במהלך הלימוד וניתנים בו הסברים בלשון קצרה ובהירה. ובנוסף לכל מסכת נערכה הקדמה הנותנת רקע חשוב ללומד.

הסדרה מכילה 30 כרכים, ומופיעה בפורמט גדול ובפורמט פנינים, וכן בחוברת גדולה וחוברת קטנה.

פרויקט אדיר מבית המדרש של ממלכת התורה 'עוז והדר', בו עמלו שנים רבות מאות תלמידי חכמים לבאר כל תג בדברי הגמרא ובפירושי רש"י ותוס', ובתוספת המדורים ילקוט ביאורים, אוצר עיונים, אליבא דהלכתא וכפתור ופרח.

תלמוד בבלי 'עוז והדר' מהדורה מיוחדת באותיות גדולות ומאירות עיניים, עם הוספות רבות של מפרשי התלמוד רבותינו מאורי הדורות.

תלמוד בבלי 'עוז והדר', מהדורה מיוחדת באותיות גדולות ובפורמט נח ומאיר עיניים, לבית של תורה. יצירת פאר ושלימות מוגה ומזוקק עם שלל המעלות של תלמוד בבלי 'עוז והדר'.

תלמוד בבלי 'עוז והדר' מהדורה מיוחדת באותיות גדולות ומאירות עיניים, התלמוד בבלי של כלל ישראל.

תלמוד בבלי 'עוז והדר' במהדורה מיוחדת מחולקת לחוברות קטנות בגודל כיס בכריכה רכה, להקל על הלימוד בדרכים, נח לנשיאה וללימוד, במארז יוקרתי.

תלמוד בבלי ‘עוז והדר’ מהדורה מיוחדת באותיות גדולות ובפורמט מאיר עיניים, לבית של תורה בכריכת עור מהודרת.

תלמוד בבלי 'עוז והדר' עם שלל מעלותיו, במהדורה הנוחה 'ש"ס פנינים', המבוקשת ביותר על ידי כלל לומדי התורה.

מהדורת ש"ס 'עוז והדר' הידועה בשלל מעלותיה, מוגהת בדקדוק רב, עם אלפי תיקונים בכל מסכת ובמפרשיה. במהדורת מנוקדת זו הגמרא ופירושי רש"י ותוספות מנוקדים בדקדקנות רבה, ובסוף הגמרא הובא מדור 'שינון התלמוד' כדי לסייע לתלמידים בשינון וחזרה על הגמרא וסוגיותיה. כל אלו נערכו בעימוד נאה ועם מיטב ההשבחות, לתועלת הלומדים.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן