תנ"ך

פירוש החכם הקדמון רבי משה אלשיך זצ"ל, על התורה. מוגה עפ"י כתבי יד ודפוסים ישנים, ערוך ומסודר בתוספת תיקונים ומראי מקומות רבים, מבואר עם ציונים, הערות, והרחבת העניינים.

ביאור נאה משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר הפסוקים על דרך הפשט, בתוספת הערות וציונים. עם ביאור על דברי רש"י, המשולב בתוך דבריו, עם הערות וציונים.. ועם איורים, מפות והמחשות.

חמישה חומשי תורה בכרך אחד, עם ההפטרות והמגילות, בעיצוב מהודר, התורה טעמיה ומפרשיה מוגהים היטב, כתב נאה ומאיר עינים, בתוספת הפטרות לכל פרשה, רש"י ערוך ומפוסק בניקוד מלא, בכריכה נאה ומעוצבת, ונוח לנשיאה.

פירוש 'רבינו בחיי' על התורה, מוגה בדקדוק רב עפ"י כתבי יד ודפוסים ישנים. ועם ביאור נרחב על דבריו הק', עם הערות וציונים, ועם הרחבת העניינים, לתועלת הלומדים. כל אלו נסדרו במהדורה מפוארת, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', בעימוד מהודר ובעיצוב מושלם.

חמשה חומשי תורה עם פירוש הרמב"ן. דברי הרמב"ן מוגהים עפ"י כתבי-יד, עם ביאור נרחב ומדוקדק, בתוספת הערות, ציונים ומילואים. עם 'ספר הגימטריאות' המיוחס לרמב"ן. ועם ביאור דברי רש"י.

נערך על ידי עשרות תלמידי חכמים מופלגים, בדקדוק רב ובכובד ראש. נסדר והובא לדפוס כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם.

ספר זרע שמשון חברו החכם המופלֹא אשר מעייני חכמתו נפוצו חוצה ונודע שמו בשערים ה"ה הרב הגדול מוהר"ר שמשון חיים במהור"ר נחמן מיכאלֹ נחמני זלה"ה.

ועתה יוצא לֹאור עם ביאורים יקרים משולבים בדבריו המאירים, בתוספת מקורות וציונים, והרחבת הענינים הנושאים ונותנים בדִבריו. הכל במהדורה חדשה ומפוארת, מאירת עינים.

ספר זרע שמשון חברו החכם המופלֹא אשר מעייני חכמתו נפוצו חוצה ונודע שמו בשערים ה"ה הרב הגדול מוהר"ר שמשון חיים במהור"ר נחמן מיכאלֹ נחמני זלה"ה.

ועתה יוצא לֹאור עם ביאורים יקרים משולבים בדבריו המאירים, בתוספת מקורות וציונים, והרחבת הענינים הנושאים ונותנים בדִבריו. הכל במהדורה חדשה ומפוארת, מאירת עינים.

"ספיר ויהלום על מגילת רות" מתוך שיעוריו ושיחותיו של הגאון רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, בתוספת משלים סיפורי הוד מצדיקי הדורות, הנהגות ופנינים מאירים. 665 עמודים מלאים זיו ומפיקים נוגה.

'ויעמידה ליעקב לחוק לישראל ברית עולם' ספר חק ליעקב סדר לימוד דבר יום ביומו ילקוט מתורת צדיק יסוד עולם, אור טמיר ונעלם חסידא קדישא, מקובל אלקי בנגלה ובנסתר המלוב"ן וקדש הקדשים, מרא דרזין וסבא דמשפטים רבינו יעקב אביחצירא זיע"א מסודרים ומשובצים ללימוד מידי יום ביומו ומידי שבת בשבתו.

ארבעה טורי אבן לימי החול: אור יעקב, פרשת השבוע. יראת יעקב, עניני עבודת ה'. בית יעקב, פניני אביר יעקב. רינת יעקב, עניני תפילה. וארבעה טורי אבן לשבת קודש: יגל יעקב, פיוטים. עין יעקב, עניני הפרשה. קדושת יעקב, שבת קודש. באור יעקב, מעשי צדיקים.

חומש שנים מקרא ואחד תרגום בעימוד נאה ומהודר כאשר כל הפרשה מסודרת פסוק בפסוק כאשר בתחילה הובא החומש ולאחריו התרגום, ובכל פעם העיצוב שונה בפונט אחר לנוחות הלומד שמו"ת. בתחתית העמוד הובא פירוש רש"י וכן הובא חיבור הש"ך "פועל צדק" על סדר המצוות שבתורה עם ביאור ייחודי לתועלת הלומדים.

מעלה ייחודית נוספה במהדורה זו, כאשר בכל פסוק אשר יש עליו פירוש רש"י נוסף צוין ציון מיוחד בסוף הפסוק, כאשר על ידי זה יהיה הלומד יוכל להבחין מיד בפירושו של רש"י על אתר.

במהדורה זו נוסף גם מבוא מיוחד לעניני שנים מקרא ואחד תרגום מפי ספרים וסופרים.

חומש שנים מקרא ואחד תרגום בעימוד נאה ומהודר כאשר כל הפרשה מסודרת פסוק בפסוק כאשר בתחילה הובא החומש ולאחריו התרגום, ובכל פעם העיצוב שונה בפונט אחר לנוחות הלומד שמו"ת. בתחתית העמוד הובא פירוש רש"י וכן הובא חיבור הש"ך "פועל צדק" על סדר המצוות שבתורה עם ביאור ייחודי לתועלת הלומדים.

מעלה ייחודית נוספה במהדורה זו, כאשר בכל פסוק אשר יש עליו פירוש רש"י נוסף צוין ציון מיוחד בסוף הפסוק, כאשר על ידי זה יהיה הלומד יוכל להבחין מיד בפירושו של רש"י על אתר.

במהדורה זו נוסף גם מבוא מיוחד לעניני שנים מקרא ואחד תרגום מפי ספרים וסופרים.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן