חומש תלמידים

התורה טעמיה ומפרשיה מוגהים היטב, כתב נאה ומאיר עיניים, פועל צדק להש”ך, בתוספת הפטרות מבוארות, תמונות המחשות ומדורי סיכום.

התורה טעמיה ומפרשיה מוגהים היטב, כתב נאה ומאיר עיניים, פירוש רש”י בניקוד מלא, פועל צדק להש”ך, בתוספת הפטרות מבוארות, תמונות המחשות ומדורי סיכום.

התורה טעמיה ומפרשיה מוגהים היטב, כתב נאה ומאיר עיניים, פועל צדק להש"ך, בתוספת הפטרות מבוארות, תמונות המחשות ומדורי סיכום.

התורה טעמיה ומפרשיה מוגהים היטב, כתב נאה ומאיר עיניים, פירוש רש”י בניקוד מלא, פועל צדק להש”ך, בתוספת הפטרות מבוארות, תמונות המחשות ומדורי סיכום.

התורה טעמיה ומפרשיה מוגהים היטב, כתב נאה ומאיר עיניים, פועל צדק להש”ך, בתוספת הפטרות מבוארות, תמונות המחשות ומדורי סיכום.

התורה טעמיה ומפרשיה מוגהים היטב, כתב נאה ומאיר עיניים, פירוש רש”י בניקוד מלא, פועל צדק להש”ך, בתוספת הפטרות מבוארות, תמונות המחשות ומדורי סיכום.

התורה טעמיה ומפרשיה מוגהים היטב, כתב נאה ומאיר עיניים, פועל צדק להש”ך, בתוספת הפטרות מבוארות, תמונות המחשות ומדורי סיכום.

התורה טעמיה ומפרשיה מוגהים היטב, כתב נאה ומאיר עיניים, פירוש רש”י בניקוד מלא, פועל צדק להש”ך, בתוספת הפטרות מבוארות, תמונות המחשות ומדורי סיכום.

התורה טעמיה ומפרשיה מוגהים היטב, כתב נאה ומאיר עיניים, פועל צדק להש”ך, בתוספת הפטרות מבוארות, תמונות המחשות ומדורי סיכום.

התורה טעמיה ומפרשיה מוגהים היטב, כתב נאה ומאיר עיניים, פירוש רש"י בניקוד מלא, פועל צדק להש"ך, בתוספת הפטרות מבוארות, תמונות המחשות ומדורי סיכום.

חמשה חומשי תורה במהדורה הידועה של 'ממלכת התורה – עוז והדר'. התורה, טעמיה ומפרשיה מוגהים בדקדוק רב, וערוכים בכתב נאה ומאיר עיניים, בתוספת הפטרות מבוארות.

חמשה חומשי תורה במהדורה הידועה של 'ממלכת התורה – עוז והדר'. התורה, טעמיה ומפרשיה מוגהים בדקדוק רב, וערוכים בכתב נאה ומאיר עיניים, בתוספת הפטרות מבוארות. החומש במהדורה מיוחדת לתלמידים, עם תמונות והמחשות, באופן שמשביח מאד את ההבנה בפסוקי התורה.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן