חמשה חומשי תורה

חמישה חומשי תורה בכרך אחד, עם ההפטרות והמגילות, בעיצוב מהודר, התורה טעמיה ומפרשיה מוגהים היטב, כתב נאה ומאיר עינים, בתוספת הפטרות לכל פרשה, רש"י ערוך ומפוסק בניקוד מלא, בכריכה נאה ומעוצבת, ונוח לנשיאה.

חומש 'שפה ברורה' עם ביאור קצר למקראות ולפירוש רש"י, ועם ביאור התרגום. הביאור משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר את הפסוקים על דרך הפשט, בתוספת הערות וציונים, הנחוצים להבנה טובה וברורה. נוסף עליו גם ביאור לדברי רש"י, וגם הוא משולב בתוך דבריו, עם הערות ומקורות. המהדורה מלווה באיורים, תמונות והמחשות, המועילות להבנת הפסוקים ועניינם. כל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם, כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר'.

חומש 'מקרא מפורש' זו מהדורה ייחודית של 'עוז והדר', עם ביאור נפלא למקראות ולפירוש רש"י. הביאור משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר את הפסוקים על דרך הפשט, בתוספת הערות וציונים, הנחוצים להבנה טובה וברורה. נוסף עליו גם ביאור לדברי רש"י, וגם הוא משולב בתוך דבריו, עם הערות ומקורות. המהדורה מלווה באיורים, תמונות והמחשות, המועילות להבנת הפסוקים ועניינם. כל אלו נסדרו ב7 כרכים במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם, כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר'.

 

חומש 'מקרא מפורש' זו מהדורה ייחודית של 'עוז והדר', עם ביאור נפלא למקראות ולפירוש רש"י. הביאור משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר את הפסוקים על דרך הפשט, בתוספת הערות וציונים, הנחוצים להבנה טובה וברורה. נוסף עליו גם ביאור לדברי רש"י, וגם הוא משולב בתוך דבריו, עם הערות ומקורות. המהדורה מלווה באיורים, תמונות והמחשות, המועילות להבנת הפסוקים ועניינם. כל אלו נסדרו ב5 כרכים במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם, כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר'.

 

חמשה חומשי תורה עם פירוש רש"י המבואר.

דברי רש"י מוגהים עפ"י דפוסים ישנים, עם ביאור נרחב ומדוקדק, בתוספת הערות וציונים, עם ליקוטי רש"י ושינויי נוסחאות.

חמשה חומשי תורה במהדורה הידועה של ‘ממלכת התורה – עוז והדר’. התורה, טעמיה ומפרשיה מוגהים בדקדוק רב, וערוכים בכתב נאה ומאיר עיניים, בתוספת הפטרות מבוארות. ועם סידור לשבת (נוסח ספרד).

החומש במהדורת ‘כיס’ עם כריכה יוקרתית ומהודרת, בגודל נוח במיוחד לנשיאה וללימוד בדרכים.

5 כרכים בסט

חמשה חומשי תורה במהדורה הידועה של ‘ממלכת התורה – עוז והדר’. התורה, טעמיה ומפרשיה מוגהים בדקדוק רב, וערוכים בכתב נאה ומאיר עיניים, בתוספת הפטרות מבוארות. ועם סידור לשבת (נוסח ספרד).

החומש במהדורת ‘כיס’ עם כריכה יוקרתית ומהודרת, בגודל נוח במיוחד לנשיאה וללימוד בדרכים.

5 כרכים בסט

חמשה חומשי תורה במהדורה הידועה של 'ממלכת התורה – עוז והדר' התורה, טעמיה ומפרשיה מוגהים בדקדוק רב, וערוכים בכתב נאה ומאיר עיניים, בתוספת הפטרות מבוארות. ועם סידור לשבת נוסח עדות המזרח.

החומש במהדורת ‘כיס’ עם כריכה יוקרתית , בגודל נוח במיוחד לנשיאה וללימוד בדרכים. 5 כרכים, בקופסא מהודרת.

ביאור נאה משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר הפסוקים על דרך הפשט בתוספת הערות וציונים, עם ביאור על דברי רש"י המשולב בתוך דבריו עם הערות וציונים, עם איורים, תמונות והמחשות, מחולק לפרשיות ונח לנשיאה.

'חמשה חומשי תורה' סדורים לתפארה בכרך אחד, עם ההפטרות והמגילות, ועם תמונות להמחשת הפסוקים ולהבנתם הראויה. הכל נערך והוגה בדקדוק רב ע"י צוות מורחב, והובא לדפוס במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', באופן שמענג את לימוד המקרא, בכל הגילאים ובכל המגזרים.

חמשה חומשי תורה בכרך אחד, עם ההפטרות והמגילות.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן