מפרשי התורה

520.00

חומש 'מקרא מפורש' זו מהדורה ייחודית של 'עוז והדר', עם ביאור נפלא למקראות ולפירוש רש"י. הביאור משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר את הפסוקים על דרך הפשט, בתוספת הערות וציונים, הנחוצים להבנה טובה וברורה. נוסף עליו גם ביאור לדברי רש"י, וגם הוא משולב בתוך דבריו, עם הערות ומקורות. המהדורה מלווה באיורים, תמונות והמחשות, המועילות להבנת הפסוקים ועניינם. כל אלו נסדרו ב7 כרכים במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם, כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר'.

 

449.00

חומש 'מקרא מפורש' זו מהדורה ייחודית של 'עוז והדר', עם ביאור נפלא למקראות ולפירוש רש"י. הביאור משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר את הפסוקים על דרך הפשט, בתוספת הערות וציונים, הנחוצים להבנה טובה וברורה. נוסף עליו גם ביאור לדברי רש"י, וגם הוא משולב בתוך דבריו, עם הערות ומקורות. המהדורה מלווה באיורים, תמונות והמחשות, המועילות להבנת הפסוקים ועניינם. כל אלו נסדרו ב5 כרכים במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם, כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר'.

 

295.00

חמשה חומשי תורה עם פירוש רש"י המבואר.

דברי רש"י מוגהים עפ"י דפוסים ישנים, עם ביאור נרחב ומדוקדק, בתוספת הערות וציונים, עם ליקוטי רש"י ושינויי נוסחאות.

600.00

חמשה חומשי תורה עם פירוש הרמב"ן. דברי הרמב"ן מוגהים עפ"י כתבי-יד, עם ביאור נרחב ומדוקדק, בתוספת הערות, ציונים ומילואים. עם 'ספר הגימטריאות' המיוחס לרמב"ן. ועם ביאור דברי רש"י.

נערך על ידי עשרות תלמידי חכמים מופלגים, בדקדוק רב ובכובד ראש. נסדר והובא לדפוס כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם.

340.00

חומש רמב"ן עם ביאור משולב. פירוש נפלא בשפה ברורה, המשולב בתוך מילותיו של הרמב"ן, עם ציונים ומקורות, הערות והרחבות העניינים. עליהם נוסף 'ליקוטי רמב"ן', שהם ליקוטים מכל ספרי רבינו המחבר, המסייעים להבנת דבריו. הביאור נערך על ידי עשרות תלמידי חכמים מופלגים, בדקדוק רב ובכובד ראש.

החיבור כולו הוגה בדקדקנות, עפ"י דפוסים ישנים, ונוספו בו הרבה הוספות לתועלת הלומדים. נסדר והובא לדפוס כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם.

285.00

חמשה חומשי תורה עם פירוש הספורנו, ועם ביאור לדברי הספורנו, המוגהים היטב עפ"י כתבי-יד ודפוסים-ישנים, ועם ביאור נרחב להבנת דבריו הקדושים.

62.00

פירושו של החכם הקדמון רבי אברהם סבע זצ"ל, על 'מגילת אסתר'. והוא מבואר בביאור נכון, עם הוספות ומילואים.

62.00

פירושו של החכם הקדמות רבי אברהם סבע זצ"ל, על 'מגילת רות', והוא מבואר בביאור נכון, עם הוספות ומילואים.

62.00

חמשה חומשי תורה עם פירוש הרמב"ן. דברי הרמב"ן מוגהים עפ"י כתבי-יד, עם ביאור נרחב ומדוקדק, בתוספת הערות, ציונים ומילואים. עם 'ספר הגימטריאות' המיוחס לרמב"ן. ועם ביאור דברי רש"י. נערך על ידי עשרות תלמידי חכמים מופלגים, בדקדוק רב ובכובד ראש. נסדר והובא לדפוס כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם.

62.00

חמשה חומשי תורה עם פירוש הרמב"ן. דברי הרמב"ן מוגהים עפ"י כתבי-יד, עם ביאור נרחב ומדוקדק, בתוספת הערות, ציונים ומילואים. עם 'ספר הגימטריאות' המיוחס לרמב"ן. ועם ביאור דברי רש"י.

נערך על ידי עשרות תלמידי חכמים מופלגים, בדקדוק רב ובכובד ראש. נסדר והובא לדפוס כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם.

62.00

חמשה חומשי תורה עם פירוש הרמב"ן. דברי הרמב"ן מוגהים עפ"י כתבי-יד, עם ביאור נרחב ומדוקדק, בתוספת הערות, ציונים ומילואים. עם 'ספר הגימטריאות' המיוחס לרמב"ן. ועם ביאור דברי רש"י.

נערך על ידי עשרות תלמידי חכמים מופלגים, בדקדוק רב ובכובד ראש. נסדר והובא לדפוס כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן