מפרשי התורה

פירוש החכם הקדמון רבי משה אלשיך זצ"ל, על התורה. מוגה עפ"י כתבי יד ודפוסים ישנים, ערוך ומסודר בתוספת תיקונים ומראי מקומות רבים, מבואר עם ציונים, הערות, והרחבת העניינים.

פירוש 'רבינו בחיי' על התורה, מוגה בדקדוק רב עפ"י כתבי יד ודפוסים ישנים. ועם ביאור נרחב על דבריו הק', עם הערות וציונים, ועם הרחבת העניינים, לתועלת הלומדים. כל אלו נסדרו במהדורה מפוארת, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', בעימוד מהודר ובעיצוב מושלם.

חמשה חומשי תורה עם פירוש הרמב"ן. דברי הרמב"ן מוגהים עפ"י כתבי-יד, עם ביאור נרחב ומדוקדק, בתוספת הערות, ציונים ומילואים. עם 'ספר הגימטריאות' המיוחס לרמב"ן. ועם ביאור דברי רש"י.

נערך על ידי עשרות תלמידי חכמים מופלגים, בדקדוק רב ובכובד ראש. נסדר והובא לדפוס כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם.

חמשה חומשי תורה, עם פירוש רש"י [המבואר]. וסביבם נסדרו דברי רבינו האור החיים זי"ע מוגהים עפ"י דפוסים ישנים, ומבוארים בביאור נפלא, עשיר ומורחב, עם הארות והוספות רבות לתועלת הלומדים.

מהדורת 'אור החיים המבואר' מבית 'עוז והדר', התחבבה על קהל לומדי התורה, מכל הקהילות ובכל הרמות, ובפרט לרבבות לומדי תורתו של רבינו האור החיים הק' זי"ע. הפירוש הנפלא עם ההערות הנחוצות נערכו בידי הגאון החסיד רבי מנחם מנדל פומרנץ שליט"א, ריש מתיבתא 'עוז והדר', והם מאירים את עיניהם של הלומדים, פותחים בפניהם צוהר חדש במשנתו של רבינו האור החיים, ומסייעים בידיהם להיטיב את הבנתם בעומק דבריו ובסוד כוונתו.

הביאורים ערוכים בטוב טעם וסדורים בשני מדורי הביאור 'מאורי אור' וילקוט 'מאורי החיים', עם הרחבת העניינים, להאיר את עיניהם של הלומדים בהבנת דבריו הק'.

פירוש 'רבינו בחיי' על התורה, מוגה בדקדוק רב עפ"י כתבי יד ודפוסים ישנים. ועם ביאור נרחב על דבריו הק', עם הערות וציונים, ועם הרחבת העניינים, לתועלת הלומדים. כל אלו נסדרו במהדורה מפוארת, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', בעימוד מהודר ובעיצוב מושלם.

חומש 'מקרא מפורש' זו מהדורה ייחודית של 'עוז והדר', עם ביאור נפלא למקראות ולפירוש רש"י. הביאור משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר את הפסוקים על דרך הפשט, בתוספת הערות וציונים, הנחוצים להבנה טובה וברורה. נוסף עליו גם ביאור לדברי רש"י, וגם הוא משולב בתוך דבריו, עם הערות ומקורות. המהדורה מלווה באיורים, תמונות והמחשות, המועילות להבנת הפסוקים ועניינם. כל אלו נסדרו ב7 כרכים במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם, כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר'.

 

חומש 'מקרא מפורש' זו מהדורה ייחודית של 'עוז והדר', עם ביאור נפלא למקראות ולפירוש רש"י. הביאור משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר את הפסוקים על דרך הפשט, בתוספת הערות וציונים, הנחוצים להבנה טובה וברורה. נוסף עליו גם ביאור לדברי רש"י, וגם הוא משולב בתוך דבריו, עם הערות ומקורות. המהדורה מלווה באיורים, תמונות והמחשות, המועילות להבנת הפסוקים ועניינם. כל אלו נסדרו ב5 כרכים במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם, כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר'.

 

חמשה חומשי תורה עם פירוש רש"י המבואר.

דברי רש"י מוגהים עפ"י דפוסים ישנים, עם ביאור נרחב ומדוקדק, בתוספת הערות וציונים, עם ליקוטי רש"י ושינויי נוסחאות.

חמשה חומשי תורה עם פירוש הרמב"ן. דברי הרמב"ן מוגהים עפ"י כתבי-יד, עם ביאור נרחב ומדוקדק, בתוספת הערות, ציונים ומילואים. עם 'ספר הגימטריאות' המיוחס לרמב"ן. ועם ביאור דברי רש"י.

נערך על ידי עשרות תלמידי חכמים מופלגים, בדקדוק רב ובכובד ראש. נסדר והובא לדפוס כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם.

חומש רמב"ן עם ביאור משולב. פירוש נפלא בשפה ברורה, המשולב בתוך מילותיו של הרמב"ן, עם ציונים ומקורות, הערות והרחבות העניינים. עליהם נוסף 'ליקוטי רמב"ן', שהם ליקוטים מכל ספרי רבינו המחבר, המסייעים להבנת דבריו. הביאור נערך על ידי עשרות תלמידי חכמים מופלגים, בדקדוק רב ובכובד ראש.

החיבור כולו הוגה בדקדקנות, עפ"י דפוסים ישנים, ונוספו בו הרבה הוספות לתועלת הלומדים. נסדר והובא לדפוס כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם.

חמשה חומשי תורה עם פירוש הספורנו, ועם ביאור לדברי הספורנו, המוגהים היטב עפ"י כתבי-יד ודפוסים-ישנים, ועם ביאור נרחב להבנת דבריו הקדושים.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן