מקראות גדולות

'מקראות גדולות' במהדורה חדשה ומשובחת, כאשר כל המפרשים [כולל ביאור יונתן] הוגהו ביסודיות עפ”י כתבי-יד ודפוסים ישנים, ונוספו בהם תוספות נחוצות, המועילות רבות להבנה. נסדר והובא לדפוס כמיטב המסורת של ספרי ‘ממלכת התורה – עוז והדר’, במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם, באופן שמענג את הלימוד ומיטיב את ההבנה.

5 כרכים בסט.

המפרשים מוגהים עפ”י כת”י ודפו”י, עם הוספות רבות ונכבדות, מחולק לפרשיות התורה ונח לנשיאה.

המפרשים מוגהים עפ"י כת"י ודפו"י, עם הוספות רבות ונכבדות, מחולק לפרשיות התורה ונח לנשיאה.

המפרשים מוגהים עפ"י כת"י ודפו"י, עם הוספות רבות ונכבדות, מחולק לפרשיות התורה ונח לנשיאה.

'מקראות גדולות' המבואר, עם ביאור מקיף וייחודי על כל אחד ממפרשי התורה, להסבירו לכל לומד בשפה ברורה ונעימה. מהדורה ייחודית זו נערכה בעמל רב של שנים ארוכות, ולראשונה נסדרו מפרשי התורה, בעריכה מחודשת, בהגהה קפדנית, עם הוספות רבות, וברוב פאר והדר.

בין מדורי הספר ישנם: ביאורי התרגומים (אונקלוס, ירושלמי, יונתן) וביאורי המפרשים: רשב"ם, אבן עזרא, רמב"ן, דעת זקנים, בעל הטורים, ספורנו, אור החיים. ועוד מדורי ליקוטים והערות, שינויי נוסחאות וציונים חשובים, המשביחים את הלימוד ומועילים להבנה טובה.

במהדורה חדשה זו, הוגהו כל מפרשי התורה ביסודיות, והושוו עפ"י כתבי-יד ודפוסים ראשונים. תוקנו מאות טעויות ושיבושים, ונוספו אלפי מראי מקומות וציונים. בנוסף, גם הושקע עמל רב לנוחות הלומד בכל חלקי הספר, עם הדגשות נצרכות, פתיחת ראשי תיבות וקיצורים, חלוקת קטעים והוספת סימני פיסוק וניקוד. כל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

'מקראות גדולות' במהדורה מורחבת ועשירה, כאשר כל המפרשים [כולל ביאור יונתן] הוגהו ביסודיות עפ"י כתבי-יד ודפוסים ישנים, ונוספו בהם תוספות נחוצות מרבותינו הראשונים והאחרונים, עם ליקוטים חשובים. המהדורה כלולה מכל המעלות של המהדורה הרגילה, בתוספת פירושים מבית מדרשם של הראשונים וכן מדורי עזר אחרים, להאיר את הלימוד ולהעשיר את הפרשה.

במהדורה המורחבת נקבצו ובאו פירושי ראשונים ידועים, כמו: בכור שור, פענח רזא, הדר זקנים ומושב זקנים. וכן ליקוט קטעי הפשט מרבינו בחיי, וכן נערך פי' הרא"ש, ופירוש הטור הארוך, שיטה אחרת של אבן עזרא לכמה פרשות בראשית, ופירושו הקצר לספר שמות, רד"ק על בראשית כולל חלק "מעשה בראשית" שבדרך הנסתר. כנספח לעניני מלאכת המשכן נדפס בספר שמות "ברייתא דמלאכת המשכן" עם ביאורי הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, ונדפסו בו הוספות חדשות. במדור מיוחד לוקטו מאמרי חז"ל ונחלק לליקוטי תלמוד, ליקוטי מדרשים וליקוטי זוהר. ומדור "תולדות אהרן השלם" – ציונים לכל ספרי חז"ל.

כל אלו נסדרו והובאו לדפוס כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם, באופן שמענג את הלימוד ומיטיב את ההבנה.

'מקראות גדולות' במהדורה חדשה ומשובחת, כאשר כל המפרשים [כולל ביאור יונתן] הוגהו ביסודיות עפ”י כתבי-יד ודפוסים ישנים, ונוספו בהם תוספות נחוצות, המועילות רבות להבנה. נסדר והובא לדפוס כמיטב המסורת של ספרי ‘ממלכת התורה – עוז והדר’, במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם, באופן שמענג את הלימוד ומיטיב את ההבנה.

5 כרכים בסט, ובשני גדלים לבחירה.

המפרשים מוגהים עפ"י כת"י ודפו"י, עם הוספות רבות ונכבדות, מחולק לפרשיות התורה ונח לנשיאה.

המפרשים מוגהים עפ”י כת”י ודפו”י, עם הוספות רבות ונכבדות, מחולק לפרשיות התורה ונח לנשיאה.

המפרשים מוגהים עפ”י כת”י ודפו”י, עם הוספות רבות ונכבדות, מחולק לפרשיות התורה ונח לנשיאה.

המפרשים מוגהים עפ”י כת”י ודפו”י, עם הוספות רבות ונכבדות, מחולק לפרשיות התורה ונח לנשיאה.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן