על התורה

90.00

חיבור רחב על התורה והפטרות ופסוקי נ"ך, ומאמרי הש"ס וירושלמי ומסורות אשר איזן וחיבר ותיקן משלים הרבה מעלות ומידות, בתורה ובחסידות, לו עשר ידות הרב המופלא החסיד מוהר"ר יוסף שלום זצלה"ה שהיה אור תורתו נהג רבנות בק"ק פיזענץ במדינת מעהרין.

60.00

ביאורים ודרושים נחמדים הקרובים לפשוטו של מקרא. מלוקטים ממאות ספרים, מראשונים ועד אחרונים. ערוך באופן הנוח להבנה, ובסגנון השווה לכל נפש. נערך בידי הרה”ג רבי שמואל דוד גרוס שליט”א.

48.00

מאמרים ופניני הלכה על סדר פרשת השבוע, מאת הרב אהרן מרדכי בריסק שליט"א.

70.00

ליקוטי פלאות מתורת ה'. מאת הרה"ח רבי זאב זיכערמאן שליט"א.

70.00

ליקוטי פלאות מתורת ה'. מאת הרה"ח רבי זאב זיכערמאן שליט"א.

75.00

סדרת הספרים המפוארת "אוצר פלאות התורה" נתחברה על ידי הרה"ח ר' וואלף זיכרמן שליט"א, ופתחה צוהר חדש לנפלאות התורה, כאשר העלו ממצולות אדירים את צפונות פלאי התורה ועמקי סתריה, בדברים שאינם ידועים, והם מחודשים לשומעיהם, ומזכים את לומדיהם בהשגת נפלאות התורה.

375.00

סדרת הספרים המפוארת "אוצר פלאות התורה" נתחברה על ידי הרה"ח ר' וואלף זיכרמן שליט"א, ופתחה צוהר חדש לנפלאות התורה, כאשר העלו ממצולות אדירים את צפונות פלאי התורה ועמקי סתריה, בדברים שאינם ידועים, והם מחודשים לשומעיהם, ומזכים את לומדיהם בהשגת נפלאות התורה.

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן