גנזי המלך
דרושים על תיבת 'בראשית' בדרך מוסר ועבודת ה'

60

60

מק"ט

531118

גודל פיזי

24x16

סוג כריכה

קשה

מק"ט

531118

גודל פיזי

24x16

סוג כריכה

קשה

חיבור 'גנזי המלך' של מרן 'אביר יעקב' עוסק בפסוק הראשון שבתורה 'בראשית ברא' וגו', ודורש אותה במאות אופנים, והם סדורים בתוך שלשה חלקים :

  • 'תיקון התשובה' – שבעים וארבעה דרושים לתיבת 'בראשית' באותיותיה ובתבנית כתיבתה, בגימטריאות ובראשי תיבות, המרמזים על יסודות התשובה והלכותיה, ודרכים לעשותה בשלימות הראויה.
  • 'תיקון השכינה' – ששים ושלושה אופנים לביאור התיבה 'בראשית' על גודלה ומעלתה של השכינה הקדושה, ועל ענין צער השכינה בעת הגלות.
  • 'תיקון הברית' – שבעים דרכים לדרוש את המילה 'בראשית' על ענין שמירת הברית וסגולותיה, ועל קדושתם של צדיקי אמת שומרי הברית.

בסוף החיבור נוסף פרק 'ליקוטי שושנים', שחיבר רבינו זי"ע לבאר בכמה אופנים את המובא במדרשים שכנסת ישראל היא בת זוגה של השבת, ובו יבוארו ענינים נשגבים ורמזים עמוקים.

הספר כולו הוגה ונסדר מחדש, עם 2 מדורי ביאור נפלאים (ביאור הפשט והרחבת העניינים), בשפה ברורה ובהירה. במהדורה זו נוספו גם כותרות לכל נושא וענין, פיסוק וחלוקת קטעים מחודשת, אלפי מראי מקומות והערות נחוצות, וכל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ומושלמת כמסורת הידועה של כל ספרי 'עוז והדר'.

הקדמה ותוכן עניינים​
דוגמא מתוך הספר​

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן