[wpml_language_switcher]
מוקד ההזמנות
1800-22-55-66

ליקוטי אביר יעקב
צדקה וחסד

38.00

מק"ט

531907

גודל פיזי

16x16

סוג כריכה

קשה

מק"ט

531907

גודל פיזי

16x16

סוג כריכה

קשה

מאסף עשיר של אמרים נפלאים ודרושים יקרים ונשגבים, לקט פנינים ואמרות טהורות, שנלקטו ממשנתם של מרן 'אביר יעקב' זי"ע, ונכדו מרן 'עטרת ראשנו' רבי דוד אביחצירא זי"ע הי"ד, מחיבוריהם ותורתם שהותירו אחריהם בכתובים, כברכה לדורות אחרונים. במלאכת מחשבת ובעמל רב, נאספו מכל ספריהם הקדושים וממעיינות משנתם הנובעים, ליקוטים ערוכים וסדורים על כל נושא וענין, המועילים לעבודת השי"ת ולקדושת היהודי, לטהרת הלב ולעבודת המידות.

כרך זה 'צדקה וחסד – אביר יעקב', הוא ליקוט בענייני נתינת צדקה, חשיבות המצוה ושכר מקיימיה. ענייני גמילות חסדים, עזרה לזולת בגשמיות וברחוניות, מדות טובות שבין אדם לחבירו, והחובה להתנהג לפני משורת הדין, ולהזהר מלשון הרע, כעס וכו'. לצידם נוספו 'אוצרות המוסר והחסידות', והם ליקוטים יקרים מתורתם של ראשונים, גדולי המוסר ומאורי החסידות זצוק"ל, אשר עוסקים באותו ענין.

סדרת ספרים ייחודית זו, יצאה לאור ע"י קרן 'טללי ברכה', בהכוונתו ובברכתו של כ"ק מרן אדמו"ר הגה"ק רבי דוד חי אביחצירא שליט"א, במטרה להנגיש את תורת 'אביר יעקב' לכל כלל ישראל, ולמען יוכל כל מבקש להתענג על משנתם של צדיקים בכל נושא וענין אשר יחפוץ. הספר נסדר ונדפס במהדורה אלבומית מפוארת, בעיצוב מרשים ומרהיב, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר', לנוחותם של הלומדים ולכבודה של תורה.

דוגמאות
הקדמה ותוכן עניינים​
דוגמא מתוך הספר​
Scroll to Top
דילוג לתוכן