מדרש רבה המבואר
בראשית ד (חלק ד)
וישלח – ויחי

90

90

מק"ט

352704

גודל פיזי

26x17

סוג כריכה

מק"ט

352704

גודל פיזי

26x17

סוג כריכה

סקאי קשה

‘מדרש רבה עם מדור ביאור משולב, שבתחתיתו הערות וציונים ‘עין המדרש’, ועם מאסף ליקוטים ‘אוצרות המדרש’ שנלקטו משאר המדרשים שבכל חלקי התורה. בסופו גם מדור ‘ילקוט אמרים’ אמרות קודש ופנינים יקרים על דברי המדרש, מתורתם של צדיקי הדורות זצ”ל.

הקדמה ותוכן עניינים​
דוגמא מתוך הספר​

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן