סט אוצר בעל שם טוב
המבואר (3 כרכים)

190

190

לצפיה
צפייה בדוגמא מהספר

מק"ט

556320

גודל פיזי

26x17 ס"מ

סוג כריכה

צפייה בדוגמא מהספר

מק"ט

556320

גודל פיזי

26x17 ס"מ

סוג כריכה

סקאי קשה

סט אוצר בעל שם טוב המבואר אוצר אמרות טהורות דנפקו מפום ממלל רברבן עיר וקדיש מן שמיא קא נחית מאורן של ישראל אור שבעת הימים מרנא ורבנא רבי ישראל בעל שם טוב זצוקלה״ה זיע״א בנוי לתלפיות בסדר נכון ומדויק בתוספת ביאור משולב, ביאורים ועיונים בהירים ונפלאים המאירים עיני הלומדים, ומלהיבים הלב לאבינו שבשמים.

מהדורה חדשה ומפוארת, מאירת עינים, מוגהת בהגהה מדויקת ומתוקנת, נוספו סימני פיסוק וניקוד, בתוספת כותרות משנה, והערות ביאור עם ציונים והשוואות לדבריו. יו״ל בס״ד על ידי מכון עוז והדר – ״אור לישרים״ ירושלים ־ נהריה

הקדמה ותוכן עניינים​
צפייה בדוגמא מהספר
דוגמא מתוך הספר​

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן