סט שו"ע מתיבתא
20 כרכים

2,600.00

2,600.00

לצפיה
צפייה בדוגמא מהספר

מק"ט

251900

גודל פיזי

33x26 ס"מ

סוג כריכה

כרכים בסט

20

צפייה בדוגמא מהספר

מק"ט

251900

גודל פיזי

33x26 ס"מ

כרכים בסט

20 כרכים

סוג כריכה

סקאי קשה

יצאו לאור עד עתה 20 כרכים מתוך הסדרה:

או"ח הלכות שבת שי"ח-ש"כ, או"ח הלכות שבת שכ"א-שכ"ז, או"ח הלכות שבת שכח-שלג, או"ח הלכות שבת שלד-שדמ, או"ח הלכות שבת שח-שיב, או"ח הלכות שבת שיג-שיז, או"ח הלכות פסח תכט-תמא, יו"ד הלכות נדה א קפ"ג-קפ"ט, יו"ד הלכות נדה ב ק"צ-קצ"ו, יו"ד הלכות טבילה קצ"ז-ר, סט יו"ד הלכות ריבית א-ג 3 כר', סט יו"ד הלכות מקוואות א-ב 2 כר', חו"מ הלכות טוען ונטען א ע"ה-ע"ח, חו"מ הלכות טוען ונטען ב ע"ט-פ"ב, חו"מ הלכות טוען ונטען ג פ"ג-פ"ז, חו"מ הלכות שבועה בבית דין א פח-צא, חו"מ הלכות שבועה בבית דין ב צב-צו.

טור עם הערות וציונים, ושולחן ערוך ונושאי כליו, מבוארים עם מדורי ביאור והערות נחוצות, ועם הוספות רבות. הביאור ערוך בשפה ברורה, עם 'ילקוט ביאורים' ומדורי ליקוט שונים, ערוך ומוגה עפ"י דפוסים ישנים, במהדורה מהודרת ומאירת עיניים, לתועלת הלומדים.

הקדמה ותוכן עניינים​
צפייה בדוגמא מהספר
דוגמא מתוך הספר​

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן