בראשית

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

רגע של מדרש – יום ה' פרשת ויגש

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ה' פרשת ויגש

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת וישב תשפ"ד • אחרי שמסרבים מסבירים •

תשפדלצפיה בשיעור

האור החיים הקדוש – פרשת בראשית • הריגת הבל על ידי בליעת האדמה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ו' פרשת בראשית תשפ"ד • איך נשמרים מקללות יורדי הגיהנם? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת בראשית תשפ"ג • שיויתי ה' לנגדי תמיד •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה של קדושה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – פרשת בראשית יום ו • הקרבן והכוונה

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת בראשית תשפ"ד • כיצד להיות מרכבה לשכינה? •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת בראשית • ד' פירושים בוינחם ה' מלשון תנחומין •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת בראשית • ביאור ענין הנפילים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת בראשית תשפ"ד • כח התורה •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – בראשית יום ה • להיכן נעלמו כותנות העור? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת בראשית תשפ"ג • תורת חיים •

תשפדלצפיה בשיעור

האור החיים הקדוש – פרשת בראשית • שמירת עץ החיים – תיקון חטא עץ הדעת במיתה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ד' פרשת בראשית תשפ"ד • בזכות מי נבראו השמים והארץ? •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה של קדושה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – פרשת בראשית יום ד • מי מושל בעולם

תשפדלצפיה בשיעור

פרשת השבוע מתורת האור החיים הקדוש – פרשת בראשית • עונש האדם ועונש האדמה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת בראשית תשפ"ג • בתחבולות תעשה מלחמה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת בראשית תשפ"ד • תפילה מיוחדת •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר חסידי – שבת בראשית תשפ"ד

תשפדלצפיה בשיעור

פרשת בראשית תשפ"ג • ויהי הבל – וקין היה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ג' פרשת בראשית תשפ"ד • איך פותחים בוקר של הצלחה •

תשפדלצפיה בשיעור

פרשת השבוע מתורת האור החיים הקדוש – פרשת בראשית • ענשי הנחש מדה כנגד מדה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת בראשית תשפ"ד • אור הקדיש •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת בראשית תשפ"ג • תפילות מאירות •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה של קדושה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – פרשת בראשית יום ג • ארבע עולמות •

תשפדלצפיה בשיעור

פרשת השבוע מתורת האור החיים הקדוש – פרשת בראשית • סוד הנחש – הטשטוש והבלבול •

תשפדלצפיה בשיעור

האור החיים הקדוש – פרשת בראשית • פקחות הנחש והיצר בשכנוע לחטא •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – פרשת בראשית יום ב • הדגים מתרבים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת בראשית תשפ"ד • מלך העולם •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי פרשת בראשית • ביאור לשון 'נעשה אדם' ללמד שבכח האדם לשלוט על העלי

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת בראשית תשפ"ג • תנה בני לבך לי •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת בראשית • בריאת העולם כלו בדבור 'בראשית' •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – פרשת בראשית יום א' • העולם מוצף •

תשפדלצפיה בשיעור

שיעור בפרשת השבוע פרשת בראשית תשפ"א • רוצים חיים •

תשפאלצפיה בשיעור

שפת אמת – בראשית תרל"ד ד"ה במדרש • הביט בתורה וברא העולם •

לצפיה בשיעור

פרשת בראשית חלק ג' • התיקון – חשק ומילוי •

לצפיה בשיעור

שיעור פרשת בראשית תשפ"ב • כתנות אור – כתנות עור •

תשפבלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת בראשית יום ב' • שבת מחדשת את הבריאה •

תשפגלצפיה בשיעור

פרשת בראשית חלק ב' • פיוס המים בניסוך המים וברית מלח •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת בראשית יום ד' • פקח עיניך מבעוד מועד •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת בראשית יום א' • לעלות ממדרגה למדרגה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג-פרשת בראשית יום ג' •איך מטפחים ומתחזקים את גן עדן•

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת בראשית יום ו' • האדם והיצר •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג-פרשת בראשית יום ה' •כל הכועס, נשמתו מסתלקת הימנו•

לצפיה בשיעור

מסר אור החיים – פרשת בראשית תשפ"ג • שתי שבתות מיד נגאלים •

תשפגלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת בראשית תשפ"א • לאכול עם הידיים •

תשפאלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת בראשית תשפ"א • לא רוצים לאכול חינם •

תשפאלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת בראשית תשפ"א • מודה ועוזב •

תשפאלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת בראשית תשפ"ב • תשובה לפני קידוש – אידיש •

תשפבאידישלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן