הילולת צדיקים

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

דוד המלך ע"ה – אידיש • כל תהלות ה' •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – הקדוש המלוב"ן רבי מאיר אביחצירא זיע"א • ה' בבא מאיר ' •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – הישמח ישראל • לאהוב כל יהודי •

עבריתלצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – הילולות הגה"ק המקובל האלוקי המלוב"ן רבי יעקב אביחצירא זיע"א

עבריתלצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – הרמ"ק • מעביר על מידותיו •

עבריתלצפיה בשיעור

בעקבותיו של שר התורה ר' חיים קנייבסקי • ללמוד בכל מצב •

עבריתלצפיה בשיעור

בעקבותיו של שר התורה ר' חיים קנייבסקי • השקל של ר' חיים •

עבריתלצפיה בשיעור

הילולת צדיקים – הרבי רבי אלימלך מליזענסק זיע"א

תשפבלצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – הפני מנחם • עין טובה •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – הבית ישראל • שומר ישראל •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – הבית ישראל • שמחה של אדר •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – הבית ישראל • שמחה של אדר – אידיש •

אידישלצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – המהרש"ם • כי גדול מרדכי •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים • הרש"ש הקדוש •

לצפיה בשיעור

דרשת מורינו הרב שליט"א | הילולת אביר יעקב זיע"א – אור לכ' טבת תשפ"ב – מסע הקודש ו' מעז'יבוז'

תשפבלצפיה בשיעור

בדרך לציון הרה"ק רבי ישראל מוולעדניק זיע"א – מסע הקודש ו'

תשפבלצפיה בשיעור

בציון רבינו הש"ך – מסע הקודש ו' תשפ"ב בציון רבינו הש"ך

תשפבלצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – השפת אמת • מודים אנחנו לך •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – ר' דוד מלעלוב • צדקות אהב •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – השפת אמת – אידיש • השליחות – לעשות רצון הבורא •

אידישלצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – החתם סופר זיע"א • של מי הכסף •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – רבי נחמן מברסלב זיע"א • מאזניים של מעלה •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – הבני יששכר • כי גדול חסדיך עלי •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – המגיד מטשרנוביל זיע"א • התפילין •

לצפיה בשיעור

הילולת בעל התניא זיע"א • אין רע יורד מלמעלה •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – הדברי יחזקאל משינאווא • אמונת חכמים •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – הרבי ר' ברוך • מסירות נפש •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – היושר דברי אמת – רבי משולם פייבוש מזיבאריז • לרדת מההר •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – המהרשא – נקי לשם שמים

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – המהרש"א • המחילה עבור עצמו •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – רבי נפתלי מליז'ענסק זיע"א • פסח אינו יותר משמונה ימים •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – רבי צבי הירש מרימנוב זיע"א • משרת את פני ה' •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – רבי ברוך מקאסוב זיע"א – בעל עמוד העבודה • לבקש תפילה •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – רבי מאיר שפירא • קטע מתוך שיעור אם אין אני לי – מי לי •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – תולדות יעקב יוסף • החזירנו בתשובה שלמה •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – רבי לוי יצחק מברדיטשוב • דעם וואונדערליכען צעטיל – אידיש •

אידישלצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – רבי לוי יצחק מברדיטשוב • הפתק הפלאי – לשוה"ק •

לצפיה בשיעור

המגיד הקדוש מקוזניץ • רצוף אהבה •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – היהודי הקדוש מפשיסחא • יחידה ליחדך •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – היהודי הקדוש מפרשיסחא • יחידה ליחדך – אידיש •

אידישלצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – דער הייליגע קוז'ניצער מגיד • רצוף אהבה – אידיש •

אידישלצפיה בשיעור

קטע קצר בשמו של הרבי שמחה בונים מפשיסחא מאת רשכבה"ג רבי דוד חי אביחצירא שליט"א

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – רבי שמחה בונים מפשיסחא – אידיש

אידישלצפיה בשיעור

י"ח באלול ה'שס"ט – קטע מתוך שיעור לרגל יומא דהילולא של המהר"ל מפראג

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – רבי שמחה בונים מפשיסחא – לשה"ק

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – רבי צבי הירש מליסקא זיע"א • ישועות הצדיקים •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – רבי יעקב שאול אלישר – ה'ישא ברכה' • יודעי דעת ומביני מדע •

תשפאלצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – האריז"ל הקדוש • ואהבת לרעך כמוך •

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – החוזה מלובלין זי"ע

לצפיה בשיעור

הילולות צדיקים – האור החיים הקדוש • הָחִישָׁה לָמוֹ יְשׁוּעוֹת •

תשפאלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן