ויגש

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

הזוהר היומי – יום ו' פרשת ויגש תשפ"ד • איך זוכים לשפע בכל השבוע? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת ויגש תשפ"ד • התפילה לגאולה •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ו' פרשת ויגש תשפ"ד • זכרון של יותר מעשרים שנה •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ו' פרשת ויגש • דרך כבוד •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ו' פרשת ויגש

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויגש • 'אביך ואחיך באו אליך' – ולא אלי •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ו' פרשת ויגש

תשפדלצפיה בשיעור

מתורתו של בעל העקידה – פרשת ויגש • הנהגת כלל ישראל תלויה ב-י"ב שבטים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ה' פרשת ויגש

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ה' פרשת ויגש • לגור בארץ •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויגש • אמותה הפעם – לאחר שראה שראה שעומד בצדקותו •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ה' פרשת ויגש תשפ"ד • מה הסוד העמוק שמסתתר ב'פרעה'? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת ויגש תשפ"ד • זכות יוסף •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ה' פרשת ויגש תשפ"ד • זה הזמן להזכיר? •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויגש • ענין סתימת עיני המת ומילויין בעפר על ידי הבן •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ד' פרשת ויגש

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ד' פרשת ויגש

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ג' פרשת ויגש

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ב' פרשת ויגש

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום א' פרשת ויגש

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת ויגש תשפ"ד • סילוק המקטרגים לפני הגאולה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויגש • ענין חזרת השכינה כשנתבשר יעקב שיוסף חי •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויגש • הנפש השבעים היא יעקב •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ד' פרשת ויגש • הכל מהשם •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' פרשת ויגש תשפ"ד • עגלות מול שלשלאות •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ד' פרשת ויגש תשפ"ד • מהו סוד הטוב של העולם? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ג' פרשת ויגש

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ב' פרשת ויגש

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום א' פרשת ויגש

תשפדלצפיה בשיעור

שיעור לפרשת השבוע – פרשת ויגש תשפ"א • יהודה שורף עגלי עבודה זרה •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר חסידי – ויגש תשפ"ב • הצלתו המופלאה של הילד – צדיק גוזר •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת ויגש תשפ"א • גלגל חוזר בעולם •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת ויגש תשפ"א • לדעת לא לכעוס •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר מהאור החיים הקדוש – פרשת ויגש תש"פ

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויגש יום ו' • תחושת הרעב לפי מחשבת האדם •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויגש יום ה' • חיים כרצון ה' •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויגש יום ד' • קבלת גזירת מלך ברצון •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויגש יום ג' • עמו אנוכי בצרה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויגש יום ב' • הזהירות מלהלבין פני חבירו •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויגש יום א' • חברים טובים •

תשפדלצפיה בשיעור

שיעור פרשת ויגש תשפ"ג • עד כי יבא שילה – יין ישן וגריסין •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויגש • ירידת בני יעקב למצרים חלק מרצונם וחלק בעל כרחם•

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת ויגש תשפ"ד • "בִּי אֲדֹנִי" •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ג' פרשת ויגש • צרות הנפש •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויגש • ביאור ענין מינוי אחי יוסף לרועי צאן •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת ויגש תשפ"ד • הגאולה בזכות יצחק •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ג' פרשת ויגש תשפ"ד • הזמן שבו הקב"ה ועם ישראל ביחידות •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויגש • ביאור הענין שדוקא יהודה ניגש ליוסף •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויגש • המנעות יוסף מלהודיע ליעקב שהוא חי •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת ויגש תשפ"ד • הטעות והבושה •

תשפדלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן