ויחי

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ו' פרשת ויחי • דרגות בצדקה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ו' פרשת ויחי • איך לקבל קבלה טובה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ו' פרשת ויחי תשפ"ד • איך משיגים ברכה לכל ימי השבוע? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת ויחי תשפ"ד • יששכר – פעמיים שכר •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – אידיש – יום ו' פרשת ויחי • איך לקבל קבלה טובה •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ו' פרשת ויחי תשפ"ד • שמע ישראל – שחרית וערבית •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויחי • 'כבס ביין לבשו' – 'בדם ענבים סותה' •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – אידיש – יום ה' פרשת ויחי • קשר עם הילדים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ה' פרשת ויחי • קשר עם הילדים •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויחי • העברת הבכורה מראובן ליוסף •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ה' פרשת ויחי תשפ"ד • מדוע לא התגלה הקץ? •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ה' פרשת ויחי תשפ"ד • מיהו ה'חמור' שיששכר משליך לאשפתות? •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויחי • ענין ברכת יעקב לבני יוסף •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ה' פרשת ויחי • ישראל ויעקב •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת ויחי תשפ"ד • אמונה בישיבת בית הכנסת •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – אידיש – יום ד' פרשת ויחי • אין רע בעולם •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – אידיש – יום ג' פרשת ויחי • ניסים בפרנסה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – אידיש – יום ב' פרשת ויחי • קשיי פרנסה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – אידיש – יום א' פרשת ויחי • אחריות למעשי האחר •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויחי יום ו' • לכל אחד תפקידו המיועד לו •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויחי יום ה' • תמכין דאורייתא •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויחי יום ד' • לימוד התורה הכנה לגאולה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויחי יום ג' • זכות אבות •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויחי יום ב' • כרחם אב על בנים •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויחי יום א' • השמחה מקורה במקום גבוה •

תשפגלצפיה בשיעור

פרשת ויחי תשפ"ב • נפתלי איילה שלוחה •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר 'אביר יעקב' – פרשת ויחי תשפ"א • כל אחד דיין! •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר אור החיים – פרשת ויחי תשפ"ג • הצדיקים מרגישים ויודעים כל דבר רוחני •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ד' פרשת ויחי תשפ"ד • הסודות שבברכת יהודה •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויחי • כפילות לשון יוסף ויעקב •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ד' פרשת ויחי • טומאת הארץ •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת ויחי תשפ"ד • 'היום אם בקולו תשמעו' •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ד' פרשת ויחי • אין רע בעולם •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' פרשת ויחי תשפ"ד • למי מחו"ל מותר להקבר בארץ •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויחי • סוד ענין 'ויקרבו ימי ישראל למות' •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ג' פרשת ויחי • ניסים בפרנסה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ב' פרשת ויחי • קשיי פרנסה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום א' פרשת ויחי • אחריות למעשי האחר •

תשפדלצפיה בשיעור

מתורתו של בעל העקידה – פרשת ויחי • ביאור ענין שני חיי יעקב וקבורתו וברכתו •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויחי • הטעם שנקרא אבל מצרים •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ג' פרשת ויחי תשפ"ד • איך זוכים לאישה טובה? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת ויחי תשפ"ד • מעלת יהודה – במעשה בועז •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת ויחי תשפ"ד • העירנות של הצעירים •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויחי • יוסף בבחינת יעקב גם לענין שחשוב אב לשבטים •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ג' פרשת ויחי • להקבר בארץ •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ב' פרשת ויחי תשפ"ד • איך מלבישים את הימים בכבוד? •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויחי • האם יעקב ראה את בני יוסף או לא •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת ויחי תשפ"ד • מעלת יהודה – במעשה תמר •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ב' פרשת ויחי • מיטת הצדיק •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת ויחי תשפ"ד • הברכה להורים: בנים טובים •

תשפדלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן