ויצא

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

פרשת ויצא תש"פ • לוז – חלק א' – העיר והעצם •

תשפלצפיה בשיעור

מסר מהאור החיים הקדוש – פרשת ויצא תש"פ

תשפלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – מסר לפרשת ויצא • מחלת הקמצנות

תשפגלצפיה בשיעור

שיעור פרשת ויצא תשפ"ב • המצבה, האבנים ותפילת ערבית •

תשפבלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת ויצא תשפ"ב • החסיד שנסע ללייפציג •

תשפבלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויצא יום ו' • מציל עני מחזק ממנו •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויצא יום ה' • הישועה והתפילה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויצא יום ד' • לחשוב על השני •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויצא יום ג' • מידת המאושרים •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויצא יום ב' • בעיני אלוקים ואדם •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת ויצא יום א' • נפש האדם •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת ויצא תשפ"ד • צאן יעקב – תלמידי החכמים •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ו' פרשת ויצא • פרנסה והשגחה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ו' פרשת ויצא תשפ"ד • במוצ"ש •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ו' פרשת ויצא תשפ"ד • האבן על הפה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויצא • רצונו של יעקב שבנימין יוולד בארץ ישראל •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ה' פרשת ויצא • בושה וישועה •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויצא • קריאת יעקב למלאכים בשם מחנה אלוקים •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ה' פרשת ויצא תשפ"ד • המעשר והחלק המעושר •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ה' פרשת ויצא תשפ"ד • מה הפריע ליעקב לזכות לנבואה ביום? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת ויצא תשפ"ד • פיצולי המקלות – פירושי התורה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויצא • טעם התגלות ה' אל יעקב רק בחלום •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ד' פרשת ויצא • קדושת ראובן •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ד' פרשת ויצא תשפ"ד • מה מסתתר מאחורי פסוק לא מובן? •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויצא • ביאור ד' מיני הפסדי הצאן שהזכיר יעקב •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' פרשת ויצא תשפ"ד • השקר בורח •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת ויצא תשפ"ד • המקלות – ששה סדרי משנה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת ויצא • ביאור ענין הדודאים •

תשפדלצפיה בשיעור

מתורתו של בעל העקידה – פרשת ויצא • ביאור ענין נישואי יעקב לארבע נשים •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ויצא • כונת לבן באמרו 'טוב תתי אותה לאיש אחר' •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת ויצא תשפ"ד • המגיד מקוזניץ מגלה את הבעל שנעלם •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ג' פרשת ויצא • כח התפילה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת ויצא תשפ"ד • קדושת בית הכנסת •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת ויצא תשפ"ד • עושה רושם – על העיר עצמה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ג' פרשת ויצא תשפ"ד • מה בבריאה כל כך מעורר התפעלות? •

תשפדלצפיה בשיעור

• כשראש הישיבה נרטב בגשם • דברי חיזוק ונוחם בעקבות הטרגדיה הנוראה והמלחמה הקשה

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ב' פרשת ויצא תשפ"ד • מדוע עלו המים לקראת יעקב? •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת ויצא תשפ"ד • להלין את המעלה •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ב' פרשת ויצא • איך להוכיח? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת ויצא תשפ"ד • מעלת קריאת שמע •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת ויצא תשפ"ג • לחם להאכיל ובגד להלביש •

תשפדלצפיה בשיעור

שיעור פרשת ויצא תשפ"ג • ויפגע במקום – יעקב תיקן תפילת ערבית •

תשפגלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום א' פרשת ויצא תשפ"ד • התגובה למראות אלוקים •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום א' פרשת ויצא • מי שולט בעולמות? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת ויצא תשפ"ד • שמירה בגלות •

תשפדלצפיה בשיעור

שיעור פרשת ויצא תשפ"ב • האבנים של יעקב אבינו •

תשפבלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת ויצא תשפ"ב • אבן מאירה •

תשפבלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת ויצא תשפ"ב • דרך ארץ קדמה לתורה •

תשפבלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת ויצא תשפ"ב • החסיד שנסע ללייפציג •

תשפבלצפיה בשיעור

מסר חסידי – לפרשת ויצא תשפ"א • מי רצה לשחוט את החסיד •

תשפאלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן