וירא

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת וירא תשפ"ד • לאהוב את ה', הכיצד? •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ו' פרשת וירא תשפ"ד • הסוכה שמגינה עלינו פעם בשבוע •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ו' פרשת וירא • עקידת אברהם ? •

תשפדלצפיה בשיעור

תורת האור החיים הקדוש – פרשת וירא • עקידת יצחק •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה של קדושה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ה' פרשת וירא • בן האמה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת וירא תשפ"ד • לימוד זכות על החוטאים – חלק ב' •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ה' פרשת וירא תשפ"ד • פחד או צחוק? שניהם! •

תשפדלצפיה בשיעור

תורת האור החיים הקדוש – פרשת וירא • כי ביצחק יקרא לך זרע •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ה' פרשת וירא תשפ"ד • הנחמה הכי גדולה בכל צרותינו •

תשפדלצפיה בשיעור

מתורתו של בעל העקידה – פרשת וירא • הניסון בעקידת יצחק •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' פרשת וירא תשפ"ד • מלחמה עם עצמו •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ד' פרשת וירא תשפ"ד • הברכות שיש רק בארץ ישראל •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה של קדושה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ד' פרשת וירא • הנחש הקדמוני •

תשפדלצפיה בשיעור

תורת האור החיים הקדוש – פרשת וירא • ביאור הדין והדברים בין אברהם להקב"ה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת וירא תשפ"ד • לימוד זכות על החוטאים – חלק א' •

תשפדלצפיה בשיעור

תורת האור החיים הקדוש – פרשת וירא • פקידת שרה •

תשפדלצפיה בשיעור

מתורת האור החיים הקדוש – פרשת וירא • הקפדת ה' על צחוקה של שרה •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר אביר יעקב – פרשת וירא תשפ"ד • הסוחר שבא על עונשו •

תשפדלצפיה בשיעור

פרשת וירא תשפ"ג • סעודה משתה וגאולה •

תשפגלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת וירא תשפ"ג • ענווה במצות הכנסת אורחים •

תשפדלצפיה בשיעור

לאורו של רש"י -אידיש- פרשת וירא תשפ"ד • חסד – עד כמה? •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת וירא תשפ"ד • דווקא כשלא חייבים •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ג' פרשת וירא תשפ"ד • כך הקבה סוקר את כל העולם •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה של קדושה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ג' פרשת וירא • הצדק בסדום •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת וירא תשפ"ד • עצות מיצר הטוב •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת וירא תשפ"ד • האינטרס הציבורי •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום א' פרשת וירא תשפ"ד • ומשתוקק •

תשפדלצפיה בשיעור

לאורו של רש"י – פרשת וירא תשפ"ד • חסד – עד כמה? •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה של קדושה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ב' פרשת וירא • אורחי אברהם •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ב' פרשת וירא תשפ"ד • איזו מתנת הצלה הקבה מעניק לאוהביו? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת וירא תשפ"ד • דברי יצר הטוב •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום א' פרשת וירא • אברהם והמילה •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום א' פרשת וירא תשפ"ד • איך ידע אברהם אבינו מי נכנס אל ביתו?

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת וירא תשפ"ד • תיקון חטא עץ הדעת •

תשפדלצפיה בשיעור

שיעור בפרשת השבוע פרשת וירא תשפ"א • אורחיו של אברהם אבינו וקבלת התורה •

תשפאלצפיה בשיעור

פרשת השבוע פרשת וירא – העקידה חלק ב' • מסירות נפש לדורות •

לצפיה בשיעור

פרשת השבוע פרשת וירא – העקידה חלק א' • נסיונו של אברהם אבינו •

לצפיה בשיעור

מסר שפת אמת – וירא תשפ"ב • אוהבי ה' •

תשפבלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת וירא תשפ"א • יהודי שמח במצוות •

תשפאלצפיה בשיעור

מסר חסידי – וירא תשפ"ב • רבי משה מקוברין מברך את רבי חיים מבריסק •

תשפבלצפיה בשיעור

מסר חסידי – וירא תשפ"ב • ניצל מהפשפשים בזכות הכנסת אורחים •

תשפבלצפיה בשיעור

שפת אמת – פרשת וירא – י"ד חשון תש"פ

תשפלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן