חיי שרה

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ו' פרשת חיי שרה • תענוג הנשמה •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ו' פרשת חיי שרה תשפ"ד • אלו שלא הצליחו להפריע •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ו' פרשת חיי שרה תשפ"ד • כמה מאכלים צריך להכין בסעודת שבת?

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת חיי שרה תשפ"ד • הקניינים האמיתיים •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ה' פרשת חיי שרה • שרה אימנו? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת חיי שרה תשפ"ד • מנחה וסעודת ליל שבת •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ה' פרשת חיי שרה תשפ"ד • מה הסודות שטמונים בהלכות תפילה? •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ה' פרשת חיי שרה תשפ"ד • איחור של יותר מששים שנה •

תשפדלצפיה בשיעור

מתורתו של בעל העקידה • השליחות של אליעזר •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ד' פרשת חיי שרה • ידיעה בחירה? •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ד' פרשת חיי שרה תשפ"ד • איך משיגים חירות מלאך המוות? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת חיי שרה תשפ"ד • ביטול התאוה, תקומת הנשמה •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' פרשת חיי שרה תשפ"ד • כך זו שליחות •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת חיי שרה • ריצת לבן אל אליעזר לקנא קנאת אחותו •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת חיי שרה יום ו' • לא המדרש עיקר אלא המעשה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת חיי שרה יום ה •דרגות עצומות בגמילות החסדים•

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת חיי שרה יום ד' • החסד כסימן מובהק •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת חיי שרה יום ג' • חלקו של השליח •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת חיי שרה יום ב' •צדיקים במיתתן קרויים חיים•

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת חיי שרה יום א' • עשה מה שביכולתך •

תשפגלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת חיי שרה תשפ"ג • לא להתלונן •

תשפגלצפיה בשיעור

מסר חסידי – חיי שרה תשפ"ב • המעבר מעול לרצון – סיפור על רבי יחזקאל אברמבסקי •

תשפבלצפיה בשיעור

מסר לפרשת חיי שרה – אימרה נפלאה מהאדמו"ר רבי דוד אבוחצירא שליט"א מנהריה

תשפדלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת חיי שרה תשפא • ניצל לחיים בזכות החסד •

תשפאלצפיה בשיעור

מסר חסידי פרשת חיי שרה – החידוש בהכנסת אורחים

תשפגלצפיה בשיעור

מסר אור החיים – פרשת חיי שרה תשפ"ב • הושענא גוף ונשמה •

תשפבלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום א' פרשת חיי שרה תשפ"ד • איך יכול אדם להתעלות ? •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת חיי שרה • פעולות אברהם למניעת ביטול קניית מערת המכפלה

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת חיי שרה • סדר השקאת אליעזר והגמלים •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ג' פרשת חיי שרה תשפ"ד • לאיפה הולך הגוף אחרי הפטירה? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת חיי שרה תשפ"ד • מלחמת היצר, תקומת הנשמה •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ג' פרשת חיי שרה • אליעזר והמלאך •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת חיי שרה תשפ"ד • חינוך טוב ומוחלט •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ב' פרשת חיי שרה תשפ"ד • להיכן הולכים הצדיקים בעולם הבא? •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת חיי שרה • תפילת יצחק בשדה מערת המכפלה •

תשפדלצפיה בשיעור

האור החיים הקדוש – פרשת חיי שרה • תפילת אליעזר והסימן שנתן במציאת האשה ליצחק

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ב' פרשת חיי שרה • אליעזר השדכן •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת חיי שרה תשפ"ד • קבורת הגוף, תקומת הנשמה •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת חיי שרה תשפ"ד • האמת של העבד •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת חיי שרה • 'ויהיו חיי שרה' ששרה גרמה חיים לעולם •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום א' פרשת חיי שרה תשפ"ד • שכן של מגדל אייפל •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת חיי שרה תשפ"ד • מיתת הגוף, תקומת הנשמה •

תשפדלצפיה בשיעור

פרשת חיי שרה תשפ"ג • לשוח בשדה •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת חיי שרה תשפ"ד • בואי בשלום •

תשפדלצפיה בשיעור

פרשת חיי שרה תשפ"ב • קפיצת הארץ •

תשפבלצפיה בשיעור

פרשת חיי שרה תשפ"א • עפרון – כסף מלא – סוד הארבע מאות והאות ו •

תשפאלצפיה בשיעור

מסר חסידי – חיי שרה תשפ"ב • בעלי חיים של הצדיקים •

תשפבלצפיה בשיעור

מסר חסידי – חיי שרה תשפ"ב • השגחה פרטית בשידוכים •

תשפבלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת חיי שרה תשפ"א • ברוך גוזר ומקיים •

תשפאלצפיה בשיעור

שיעור בפרשת השבוע – פרשת חיי שרה תש"פ • בני קטורה וסוד הקטורת •

תשפלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן