לך לך

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת לך לך יום ו' • בנים צדיקים •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת לך לך יום ה' • שמחו בה' וגילו צדיקים •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג-פרשת לךלך יום ד' •ציווי השם חשוב יותר מכל המתנות•

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת לך לך יום ג' • ארץ ישראל לעם ישראל •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג • פרשת לך לך יום א' • אב ידעך מנוער •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת לך לך יום ב' • בלי לבייש •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג • פרשת לך לך יום א' • אב ידעך מנוער •

תשפגלצפיה בשיעור

דקה של קדושה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ג' פרשת לך לך • חסד יבנה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת לך לך תשפ"ד • פדיון שבויים על ידי תשובה •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה של קדושה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ו' פרשת לך לך • הברית והייצר•

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת לך לך • יציאת הגר לחרות בנישואיה לאברהם •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ו' לך לך תשפ"ד • למה אומרים בקידוש שלוש פעמים יום השביעי•

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת לך לך • דור רביעי ישובו הנה – גזירת מ' שנה במדבר •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ה' פרשת לך לך תשפ"ד • איך שכן רע יכול להזיק לאדם •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת לך לך תשפ"ד • הרכוש האמיתי •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה קדושה מתורת רבינו האלשיך הקדוש – יום ה' פרשת לך לך • אמונה בארץ ישראל •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת לך לך • וגם את הגוי אשר יעבדו דן אנכי •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת לך לך • ברית מילה בגיל תשעים ותשע •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ד' פרשת לך לך תשפ"ד • איך זוכים לחלומות נבואיים? •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת לך לך • ההבדל בין עפר הארץ לכוכבים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת לך לך תשפ"ד • שמות יצר הרע •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת לך לך • עיקר כוונת מלחמת המלכים היתה כנגד אברהם •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה של קדושה – מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ד' פרשת לך לך • רשע וצדיק •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת לך לך • גאוותו של מלך סדום וביאור הדו-שיח בינו לאברהם•

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת לך לך • חילוק בין אברהם לשאר הנביאים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת לך לך תשפ"ד • אדם יכול להיות מלאך •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת לך לך • ביאור לשון 'מחזה' וענין לשון ארמית כלפי המלאכים •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ב' לך לך תשפ"ד • איך משיגים הבטחה לתשובה ברגע האחרון? •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום א' פרשת לך לך תשפ"ד • איך הופכים לאהובו של מקום? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת לך לך תשפ"ד • הקריאה לכל אדם •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת לך לך • אברהם סמך על זכות שרה והשכינה הנלוית עמה •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה של קדושה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש • יום ב' פרשת לך לך • קדושה וקרבה •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת לך לך תשפ"ג • לשם שמים •

תשפגלצפיה בשיעור

שיעור פרשת לך לך תשפ"ג • סוד 'לך לך' •

תשפגלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת לך לך תשפ"ג • השחרור הפלאי •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה קדושה של רבינו האלשיך הקדוש – יום א' פרשת לך לך • ישראל או חו"ל? •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת לך לך • אברהם ולומדי תורה לשמה הם מעל המזל •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת לך לך תשפ"ד • כל אחד יכול! •

תשפדלצפיה בשיעור

פרשת לך לך תש"פ

תשפלצפיה בשיעור

מסר חסידי – לך לך תשפ"ב • בין 'ריב' ל'מריבה' – אידיש •

תשפבאידישלצפיה בשיעור

פרשת לך לך תשפ"א • מי היה אליעזר •

תשפאלצפיה בשיעור

מסר אור החיים – פרשת לך לך תשפ"ב • בסקירה אחת •

תשפבלצפיה בשיעור

מסר אור החיים – פרשת לך לך תשפ"ב • בסקירה אחת – אידיש •

תשפבאידישלצפיה בשיעור

מסר אור החיים פרשת לך לך תש"פ

תשפלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת לך לך תשפ"ב • שונא מתנות יחיה •

תשפבלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת לך לך תשפ"ב • בין 'ריב' ל'מריבה' •

תשפבלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת לך לך תשפ"א • ראה פניו מאירות •

תשפאלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת לך לך תשפ"א • והאמין בה' •

תשפאלצפיה בשיעור

מסר חסידי – לך לך תשפ"ב • שונא מתנות יחיה – אידיש •

תשפבאידישלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן