מקץ

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת מקץ תשפ"ד • מעלת יוסף הצדיק •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ו' פרשת מקץ תשפ"ד • שפת לא ידעתי – אשמע •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ו' פרשת מקץ תשפ"ד • איך מקדשים את השבת בדיבור? •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת מקץ • ביאור פתרון חלומות פרעה ומינויו של יוסף •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ו' פרשת מקץ תשפ"ד • איך מקדשים את השבת בדיבור? •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר אור החיים – פרשת מקץ תשפ"א • בטחו בה' •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר חסידי – מקץ תשפ"ב • איש אשר רוח אלוקים בו •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת מקץ תשפ"ג • הגוי שלא שעה לפקודתו של הצדיק •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת מקץ תשפ"א • יוסף המשביר •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת מקץ תשפ"ד • ללא אינטרסים •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ה' פרשת מקץ תשפ"ד • להגדיל את פרעה •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ה' פרשת מקץ • יסורים מכפרים •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ה' פרשת מקץ תשפ"ד • מה גרם לנס הכפול? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת מקץ תשפ"ד • תשובה – מתקנת את העבר •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר אור החיים – פרשת מקץ תשפ"א • רחמים •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת מקץ • ביאור ענין מכירת יוסף •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ד' פרשת מקץ תשפ"ד • למה יוסף נזהר מאחיו? •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ד' פרשת מקץ • צרות אוצרות •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' פרשת מקץ תשפ"ד • הצדיק יכול להסתתר •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת מקץ • הרעתם אשר עשיתם על השבת הכסף •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת מקץ תשפ"ד • תשובה – אפשרית תמיד •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר השבועי – פרשת מקץ • ביאור לשון 'ויריצוהו מן הבור' •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ג' פרשת מקץ תשפ"ד • מה פשר הפחדים המסתוריים? •

תשפדלצפיה בשיעור

בעל העקידה – פרשת מקץ • ביאור ענין הכרת יוסף את אחיו ועלילת המרגלים •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ג' פרשת מקץ • אין חכמה ואין מזל •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת מקץ תשפ"ד • בלבולי היצר לבעל תשובה •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת מקץ • דין נדוי על תנאי צריך התרה •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת מקץ תשפ"ד • עלינו להתבייש! •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת מקץ תשפ"ד • תוכנית שמימית •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום ב' פרשת מקץ תשפ"ד • איך זוכים לשלטון בעולם הבא? •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום ב' פרשת מקץ • לחם קודש •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת מקץ • ביאור ענין 'אבל אשמים אנחנו.. בהתחננו אלינו' •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת מקץ תשפ"ד • חייבים להתכונן •

תשפדלצפיה בשיעור

הזוהר היומי – יום א' פרשת מקץ תשפ"ד • מתי הפך יוסף לצדיק? •

תשפדלצפיה בשיעור

דקה מתורתו של רבינו האלשיך הקדוש – יום א' פרשת מקץ • טוב לבטוח בה' •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום א' פרשת מקץ תשפ"ד • העלמות הפרות הטובות •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת מקץ תשפ"ד • לבחור בפרות היפות •

תשפדלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת מקץ • ב' מיני חלומות •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת מקץ יום ו' • הזהירות בדיבור •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת מקץ יום ה' • מידה כנגד מידה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת מקץ יום ד' • הלבבות מרגישים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת מקץ יום ג' • האדם אחראי על מעשיו •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת מקץ יום ב' • וחטאתי נגדי תמיד •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת מקץ יום א' • בכל צרתם לו צר •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר חסידי פרשת מקץ תשפ"א • חברים טובים •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר מהאור החיים הקדוש – פרשת מקץ תש"פ

תשפדלצפיה בשיעור

פרשת מקץ וחנוכה תש"פ • חלומות פרעה וגלות יון – חלק א' •

תשפלצפיה בשיעור

פרשת מקץ וחנוכה תש"פ • חלומות פרעה וגלות יון – חלק ב' •

תשפלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן