רגע של מדרש - אידיש

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ו' פרשת מצורע • אל תהיה טיפש •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ה' פרשת מצורע • סם חיים •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ד' פרשת מצורע • חומר לשון הרע •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ג' פרשת מצורע • לזקוף את הקומה •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ב' פרשת מצורע • הכל לטובה •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום א' פרשת מצורע • חייבים לדבר •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ו' פרשת תזריע • קנאה תאוה וכבוד •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ה' פרשת תזריע • איזונים וחישובים •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ד' פרשת תזריע • להשתלט על הגוף •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ג' פרשת תזריע • להרוויח או להפסיד •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ב' פרשת תזריע • לבנות גשרים •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום א' פרשת תזריע • מתי נבראת? •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ו' פרשת שמיני • זה לא נס •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ה' פרשת שמיני • ניגוד עניינים •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ד' פרשת שמיני • שמחה אמיתית •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ג' פרשת שמיני • גן עדן התחתון •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ב' פרשת שמיני • ספר תורה קטן •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום א' פרשת שמיני • כל הנחלים הולכים אל הים •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ו' פרשת צו • בין קודש לחול •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ה' פרשת צו • התורה שייכת לכולם •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ד' פרשת צו • לעשות הכל בשביל השלום •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ג' פרשת צו • דיבורים טובים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ב' פרשת צו • צא מעצמך •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום א' פרשת צו • לימוד זכות •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ו' פרשת ויקרא • אחד המרבה ואחד הממעיט •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ה' פרשת ויקרא • גיבורי כח •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- מגילת אסתר • איך מתפללים? •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- מגילת אסתר • סיפורי ניסים •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- מגילת אסתר • שערי תשובה לא ננעלים •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- מגילת אסתר • קל וחומר מהמן •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ד' פרשת ויקרא • 'לא [תוכל] לגנוב' •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ג' פרשת ויקרא • קורבנות של חיבה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ב' פרשת ויקרא • מי הוא האדם? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום א' פרשת ויקרא • הכתר של הקב"ה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ו' פרשת פקודי • לפסול את העבר •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ה' פרשת פקודי • מקום השכר האמיתי •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ד' פרשת פקודי • לא להסתכל אחורה •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ג' פרשת פקודי • לפזר כסף על מצוות •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ב' פרשת פקודי • לדעת לנצל הזדמנויות •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום א' פרשת פקודי • הזהירות מלהזיק לשני •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום א' פרשת ויקהל • עבודה עצמית •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ו' פרשת ויקהל • תפילה על יראת שמים •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ה' פרשת ויקהל • מים רבים לא יוכלו לכבות •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ד' פרשת ויקהל • המאור שבה מחזירו למוטב •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ג' פרשת ויקהל • להפסיק את הדחיינות •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ב' פרשת ויקהל • השכר של מוסרי הנפש •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ו' פרשת כי תשא • אוצר גדול יותר •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ה' פרשת כי תשא • כוונות טובות •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ד' פרשת כי תשא • רווחים לא ידועים •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רגע של מדרש -אידיש- יום ג' פרשת כי תשא • לא צריך לעשות שינויים •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן