רגע של מדרש

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

רגע של מדרש – יום ו' פרשת מצורע • אל תהיה טיפש •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ה' פרשת מצורע • סם חיים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ד' פרשת מצורע • חומר לשון הרע •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ג' פרשת מצורע • לזקוף את הקומה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ב' פרשת מצורע • הכל לטובה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום א' פרשת מצורע • חייבים לדבר •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ו' פרשת תזריע • קנאה תאוה וכבוד •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ה' פרשת תזריע • איזונים וחישובים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ד' פרשת תזריע • להשתלט על הגוף •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ג' פרשת תזריע • להרוויח או להפסיד •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ב' פרשת תזריע • לבנות גשרים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום א' פרשת תזריע • מתי נבראת? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ו' פרשת שמיני • זה לא נס •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ה' פרשת שמיני • ניגוד עניינים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ד' פרשת שמיני • שמחה אמיתית •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ג' פרשת שמיני • גן עדן התחתון •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ב' פרשת שמיני • ספר תורה קטן •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום א' פרשת שמיני • כל הנחלים הולכים אל הים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ה' פרשת צו • התורה שייכת לכולם •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ד' פרשת צו • לעשות הכל בשביל השלום •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ג' פרשת צו • דיבורים טובים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ב' פרשת צו • צא מעצמך •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום א' פרשת צו • לימוד זכות •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ו' פרשת ויקרא • אחד המרבה ואחד הממעיט •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – מגילת אסתר • סיפורי ניסים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – מגילת אסתר • איך מתפללים? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – מגילת אסתר • תעתועי ראיה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – מגילת אסתר • בור כרה ויפול •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – מגילת אסתר • קל וחומר מהמן •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – מגילת אסתר • שערי תשובה לא ננעלים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ד' פרשת ויקרא • 'לא [תוכל] לגנוב' •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ג' פרשת ויקרא • קורבנות של חיבה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ב' פרשת ויקרא • מי הוא האדם? •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום א' פרשת ויקרא • הכתר של הקב"ה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ו' פרשת פקודי • לפסול את העבר •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ה' פרשת פקודי • מקום השכר האמיתי •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ד' פרשת פקודי • לא להסתכל אחורה •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ג' פרשת פקודי • לפזר כסף על מצוות •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ב' פרשת פקודי • לדעת לנצל הזדמנויות •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום א' פרשת פקודי • הזהירות מלהזיק לשני •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ו' פרשת ויקהל • תפילה על יראת שמים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ה' פרשת ויקהל • מים רבים לא יוכלו לכבות •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ד' פרשת ויקהל • המאור שבה מחזירו למוטב •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ג' פרשת ויקהל • להפסיק את הדחיינות •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ב' פרשת ויקהל • השכר של מוסרי הנפש •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום א' פרשת ויקהל • עבודה עצמית •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ו' פרשת כי תשא • אוצר גדול יותר •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ה' פרשת כי תשא • כוונות טובות •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ד' פרשת כי תשא • רווחים לא ידועים •

תשפדלצפיה בשיעור

רגע של מדרש – יום ג' פרשת כי תשא • לא צריך לעשות שינויים •

תשפדלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן