שיעורים בחסידות ובספר 'שפת אמת'

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת-אידיש- יום ד' כי תשא תשפ"ד • הממוצע בין גשמיות ורוחניות

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' כי תשא תשפ"ד • הממוצע בין הגשמיות והרוחניות •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ג' פרשת כי תשא תשפ"ד • בגדי שבת •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת כי תשא תשפ"ד • בגדי שבת •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת כי תשא תשפ"ד • העדות ההדדית •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ב' פרשת כי תשא תשפ"ד • העדות ההדדית •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום א' פרשת כי תשא תשפ"ד • קולות מלחמה •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום א' פרשת כי תשא תשפ"ד • קולות מלחמה •

תשפדלצפיה בשיעור

מסר שפת אמת – פרשת כי תשא תשפ"ג • מי שומר על מי •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ו' פרשת כי תשא תשפ"ג • לוחות הלב •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ה' פרשת כי תשא תשפ"ג • הרצון היחיד •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ד' פרשת כי תשא תשפ"ג • הוראות הפעלה •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ג' פרשת כי תשא תשפ"ג • לנצל את ההזדמנות •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת-אידיש- יום ב' כי תשא תשפ"ג • גילוי המתנות שבבית הגנזים•

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום א' פרשת כי תשא תשפ"ג • בלי חלודה •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ו' פרשת כי תשא תשפ"ג • לוחות הלב •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ה' פרשת כי תשא תשפ"ג • הרצון היחיד •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' פרשת כי תשא תשפ"ג • הוראות הפעלה •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת כי תשא תשפ"ג • לנצל את ההזדמנות •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ו' פרשת תצווה תשפ"ד • יסוד עם ישראל •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ו' פרשת תצווה תשפ"ד • יסוד עם ישראל •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ה' פרשת תצווה תשפ"ד • לעושה אורים גדולים •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ה' פרשת תצווה תשפ"ד • לעושה אורים גדולים •

תשפדאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ו' תצוה תשפ"ג • רמ"ח + אהבה ויראה = נר! •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ה' פרשת תצוה תשפ"ג • הבגדים שינו את הגוף •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ד' פרשת תצוה תשפ"ג • קישוטים •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ג' פרשת תצוה תשפ"ג • מעשים לנצח •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ב' פרשת תצוה תשפ"ג • כמו השמן •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום א' פרשת תצוה תשפ"ג • להעלות נר – תמיד! •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ו' פרשת תצווה תשפ"ג • רמ"ח + אהבה ויראה = נר! •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ה' פרשת תצווה תשפ"ג • הבגדים שינו את הגוף •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' פרשת תצווה תשפ"ג • קישוטים •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת תצווה תשפ"ג • מעשים לנצח •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת תצווה תשפ"ג • כמו השמן •

לצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום א' פרשת תצווה תשפ"ג • להעלות נר – תמיד! •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' פרשת תצווה תשפ"ד • האור הגנוז בבני ישראל •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ד' פרשת תצווה תשפ"ד • האור הגנוז בבני ישראל

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ג' פרשת תצווה תשפ"ד • אש שורפת ומאירה •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת תצווה תשפ"ד • אש שורפת ומאירה •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת תצווה תשפ"ד • אבן השוהם •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ב' פרשת תצווה תשפ"ד • אבן השוהם •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום א' פרשת תצוה • אשר קדשנו במצוותיו וציוונו •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום א' פרשת תצוה תשפ"ד • אשר קדשנו במצוותיו וציוונו •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ו' פרשת תרומה תשפ"ג • אבות ובנים •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ג' פרשת תרומה תשפ"ג • לתרום את הרצונות •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ב' פרשת תרומה תשפ"ג • לא נותנים – לוקחים! •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום א' פרשת תרומה תשפ"ג • לרצות בשלימות •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ו' פרשת תרומה תשפ"ג • אבות ובנים •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום א' פרשת תרומה תשפ"ג • לרצות בשלימות •

תשפדלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ו' פרשת תרומה תשפ"ד • החובה לחדש בתורה •

תשפדלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן