שיעורים בחסידות ובספר 'שפת אמת'

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' פרשת צו תשפ"ג • בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך•

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת-אידיש- יום ד' צו תשפ"ג • בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך•

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ג' פרשת צו תשפ"ג • הנס הלא ידוע •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת צו תשפ"ג • הנס הלא ידוע •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת צו תשפ"ג • משימת בוקר •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ב' פרשת צו תשפ"ג • משימת בוקר •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום א' פרשת ויקרא תשפ"ג • פשוטו של קרבן •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת ויקרא תשפ"ג • כל בהמה לקרבן היא גזולה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום א' פרשת ויקרא תשפ"ג • פשוטו של קרבן •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ב' ויקרא תשפ"ג • כל בהמה לקרבן היא גזולה? •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת ויקרא תשפ"ג • החסרון של הנפש •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ג' פרשת ויקרא תשפ"ג • החסרון של הנפש •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת ויקרא תשפ"ג • אומרים עליך צדיק אתה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ד' פרשת פקודי תשפ"ג • מדוע היו מאה אדנים? •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' פרשת ויקהל תשפ"ג • לעשות את השבת •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' פרשת פקודי תשפ"ג • מדוע היו מאה אדנים? •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ד' פרשת ויקהל תשפ"ג • לעשות את השבת •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום א' פרשת כי תשא תשפ"ג • בלי חלודה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' כי תשא תשפ"ג • גילוי המתנות שבבית הגנזים •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- פורים תשפ"ג • חייב אדם לראות את עצמו כאילו… •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- רעיון לפורים תשפ"ג • אחדות – המלחמה בעמלק •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- רעיון לפורים תשפ"ג • להתפלל כאילו שלא יודעים •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- רעיון לפורים תשפ"ג • אחדות במצב של פירוד •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – רעיון לפורים תשפ"ג • חייב אדם לראות את עצמו כאילו.. •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – רעיון לפורים תשפ"ג • אחדות – המלחמה בעמלק •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – רעיון לפורים תשפ"ג • להתפלל כאילו שלא יודעים •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – רעיון לפורים תשפ"ג • אחדות במצב של פירוד •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ה' פרשת תרומה תשפ"ג • ושכנתי בתוכם •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ה' פרשת תרומה תשפ"ג • אין יהודי מיותר •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ד' פרשת תרומה תשפ"ג • אין יהודי מיותר •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' פרשת תרומה תשפ"ג • להתייגע באש התורה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת תרומה תשפ"ג • לתרום את הרצונות •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת תרומה תשפ"ג • לא נותנים – לוקחים! •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ו' פרשת משפטים תשפ"ג • העצות נמצאות בתורה! •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת משפטים תשפ"ג • הבטחה: בסוף תצליח! •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת משפטים תשפ"ג • לא מלאכים! •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום א' פרשת משפטים תשפ"ג • מה נשים לפני? •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

מסר שפת אמת – פרשת יתרו תשפ"ג • לשמוע קול תורה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

מסר שפת אמת-אידיש – פרשת יתרו תשפ"ג • לשמוע קול תורה •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ד' פרשת יתרו תשפ"ג • הגוף הוא הבגד •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ד' פרשת יתרו תשפ"ג • הגוף הוא הבגד •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ג' פרשת יתרו תשפ"ג • המלאכה אכן עשויה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ג' פרשת יתרו תשפ"ג • המלאכה אכן עשויה •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום א' פרשת יתרו תשפ"ג • אין יהודי מיותר •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום א' פרשת יתרו תשפ"ג • אין יהודי מיותר •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת יתרו תשפ"ג • החיים הרוחניים הם החשובים •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ב' יתרו תשפ"ג • החיים הרוחניים הם החשובים •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ה' פרשת בשלח תשפ"ג • קבלו את החרב •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ה' פרשת בשלח תשפ"ג • קבלו את החרב •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רעיון חסידי מהשפת אמת – יום ב' פרשת בשלח תשפ"ג • שלא נדע •

עבריתלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן