שיעורים ומסרים מספרי 'אביר יעקב'

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת שלח תשפ"ג • שמות המרגלים א' •

תשפ"גלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת שלח תשפ"ג • נשמת משה רבינו נכנסה לארץ ישראל •

תשפ"גלצפיה בשיעור

מסר אביר יעקב – פרשת שלח תשפ"ג • שמירת הלשון •

תשפ"גלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת שלח תשפ"ג • מעלת הציצית •

תשפ"גלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת שלח תשפ"ג • התעוררות לתיקון השכינה •

תשפ"גלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת בהעלותך תשפ"ג • מעלת הענוה •

תשפ"גלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה בהעלותך תשפ"ג • דו שיח בין הנשמה לגוף אחד מפלאי הבריאה•

תשפ"גלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת בהעלותך תשפ"ג • כח הדיבור •

תשפ"גלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת בהעלותך תשפ"ג • נבואת משה ושאר הנביאים •

תשפ"גלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת בהעלותך תשפ"ג • תורה לשמה – מכניעה את הקליפות •

תשפ"גלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת בהעלותך תשפ"ג • הלימוד מפסח שני •

תשפ"גלצפיה בשיעור

מסר אביר יעקב בהעלותך תשפ"ג • מדוע נסע החפץ חיים לוילנא •

לצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת נשא תשפ"ג • התורה והקורבנות •

תשפ"גלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת נשא תשפ"ג • הבחירה בישראל – בזכות האבות הקדושים •

תשפ"גלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת נשא תשפ"ג • חומר איסור לשון הרע •

תשפ"גלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – שבועות תשפ"ג חלק ג' • תורה חדשה בכל יום •

תשפ"גלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת נשא תשפ"ג • מעלת מידת הענווה •

תשפ"גלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת נשא תשפ"ג • מעלת השב בתשובה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת צו תשפ"ג • תורה שבכתב ותורה שבעל פה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת צו תשפ"ג • תענית וצדקה מסוגלים לתשובה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת צו תשפ"ג • חצות הלילה, זמן נשגב ומסוגל לגאולה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' ויקרא תשפ"ג • מהו קרבן אמיתי? אם מקריב גם את עצמו! •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת ויקרא תשפ"ג • מדרגותיו הנשגבות של משה רבינו •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת ויקרא תשפ"ג • מעלת שינון וידיעת התורה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת ויקהל תשפ"ג • תפילת מנחה, באמצע העבודה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת פקודי תשפ"ג • קדושת האותיות •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' כי תשא תשפ"ג • רוצה להנצל מן החטא? תתיישב בדעתך! •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת כי תשא תשפ"ג • הנהגת ישראל, רק ביד ה' •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת תרומה תשפ"ג • התחושות של יהודי בבית כנסת •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת תרומה תשפ"ג • כל יהודי יכול לארח את השכינה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת תרומה תשפ"ג • תפילה בלי כוונה, לא מתקבלת •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת תרומה תשפ"ג • מהי הצדקה המהודרת ביותר? •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת משפטים תשפ"ג • הנוסח הראוי לתפילה? •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת משפטים תשפ"ג • התשובה המהודרת •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת משפטים תשפ"ג • לעולם לא מאוחר! •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ו' פרשת יתרו תשפ"ג • תורה חדשה בכל יום •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת משפטים תשפ"ג • עצה להתגבר על היצר •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ד' פרשת יתרו תשפ"ג • מהותם של גדרים וסייגים •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ג' פרשת יתרו תשפ"ג • כיצד אוכל להתקרב לה'? •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום א' פרשת יתרו תשפ"ג • כולנו היינו ביציאת מצרים •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת יתרו תשפ"ג • הכנה לתורה, כיצד? •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ה' פרשת בשלח תשפ"ג • האויב של היהודי •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – פרשת בא תשפ"ג – יום ו' • ציצית ותפילין – נגד היצר •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – פרשת בשלח תשפ"ג יום א' • אפשר להשתנות ברגע אחד •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – יום ב' פרשת בשלח תשפ"ג • עיקר עסק התורה: לימוד קבלה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – פרשת בא תשפ"ג יום ג' • ההתחלה-היא קריטית להצלחה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – פרשת בא תשפ"ג – יום ד' • לנצל את ה'מרירות' לטובה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – פרשת בא תשפ"ג – יום ה' • כוחו של יהודי – גדול ומחייב •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – פרשת בא תשפ"ג יום א' • לדבר לכל ילד בשפה שלו •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע אביר יעקב – פרשת שמות תשפ"ג – יום ג' • רצוננו לעשות רצונך •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן