שיעורים ומסרים מספר ה'אור החיים' הקדוש

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת האזינו • שלשה טעמים למיתת משה וקבורתו בהר נבו •

לצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת האזינו • ביאור שש לשונות הפסוק 'הצור תמים פעלו' וגו'•

לצפיה בשיעור

מסר אור החיים – פרשת האזינו תשפ"ג • הקמח והתורה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת ואתחנן יום ג' • תשובה בכל יום •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת ואתחנן יום ב' • תשובה שלמה •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת דברים יום ד' • אל תדחה את התשובה למחר •

לצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת וילך • ריבוי הצרות הנגרמות מהסתר פנים •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת וילך • וילך משה הרגיש בסילוק נשמתו ובכך ידע יום מיתתו•

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת נצבים • שלשה עניני תשובה •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת נצבים • עונש המסרב לקבל בליבו שבועת הברית •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת כי תצא • הברכות והקללות על לימוד התורה •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת כי תצא • בטעם איסור עמוני ומואבי •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת כי תצא • רמז הפרשה למוציא שם רע על התורה •

תשפגלצפיה בשיעור

מסר אור החיים – כי תצא תשפ"ב • ביטול תורה •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת כי תצא • איננו שמע בקול אביו ובקול אמו •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת שופטים • ההתמודדות בין הנשמה והגוף •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת שופטים • מלחמת היצר ותחבולותיו •

תשפגלצפיה בשיעור

האור החיים הקדוש – פרשת שופטים • הסבה למלכות ישראל אינה כסבת של הגוים •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ראה • שני עניני רחמים •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ראה • למוד הלכתי מדקדוק הפסוק לגר תתננה או מכר לנכרי •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת ראה • ברכה וקללה בשתי הדרכים •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת עקב • שמירת התורה – יסוד הערבות •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת עקב • אבד תאבדון – אבוד רוחני ואבוד גשמי •

תשפגלצפיה בשיעור

מסר חסידי – פרשת עקב תשפ"ג • הרבי מראדזימין מסיר את המחלה •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת עקב • השמחה בלמוד התורה ובקיום המצוות •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת עקב • השפעת חסרון מצוה אחת על שאר המצוות •

תשפגלצפיה בשיעור

האור החיים הקדוש – פרשת דברים • ארצות הרפאים הכלולים בהבטחת הארץ לאברהם •

תשפגלצפיה בשיעור

האור החיים הקדוש – פרשת דברים • הגורמים לאי כניסת משה לארץ ישראל •

תשפגלצפיה בשיעור

אור החיים הקדוש – פרשת דברים • תשעה כללים ומדות הנצרכות לשלמות עבודת השם •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת בראשית יום ב' • שבת מחדשת את הבריאה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת בראשית יום ד' • פקח עיניך מבעוד מועד •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת בראשית יום א' • לעלות ממדרגה למדרגה •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג-פרשת בראשית יום ג' •איך מטפחים ומתחזקים את גן עדן•

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת בראשית יום ו' • האדם והיצר •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג-פרשת בראשית יום ה' •כל הכועס, נשמתו מסתלקת הימנו•

לצפיה בשיעור

מסר אור החיים – פרשת בראשית תשפ"ג • שתי שבתות מיד נגאלים •

תשפגלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת מסעי יום ו' • מי קודם להתגורר בערי המקלט •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת מסעי יום ה' • כל אחד ונחלתו השייכת לו •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת מסעי יום ד' • החלק שהקבה מקציב לך יהיה שלך •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת מסעי יום ג' • לא מרוויחים מלעבור את פי ה' •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת מסעי יום ב' • מתי כתב משה רבינו את המסעות •

לצפיה בשיעור

מסר אור החיים – פרשת מטות תשפ"א • התגלית של בן הגרף פוטוצקי •

תשפאלצפיה בשיעור

שיעור אור החיים – פרשת מטות תש"פ – שיעור ב' – במדבר ל"ב ב-ג

תשפלצפיה בשיעור

שיעור אור החיים – פרשת מטות תש"פ – שיעור א' – במדבר ל"ב ב'

תשפלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת מטות יום ו' • גם המלחמה צריכה להיעשות לשם שמים •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת מטות יום ד' • החיים האמיתיים •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת מטות יום ה' • השטן מקטרג בשעת הסכנה •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת מטות יום ג' • ממדרגה למדרגה תעלנו •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת מטות יום ב' • מסירות נפש לדבר ה' •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת מטות יום א' • נדרי לה' אשלם •

לצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן