שיעורים ומסרים מספר ה'אור החיים' הקדוש

כותרת השיעורשנהשפהקישור לשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת שלח יום ה' • במקום שבעלי תשובה עומדים •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת שלח יום ד' • קח לך יועץ טוב •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת שלח יום ג' • המאמץ חשוב •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת שלח יום ו' • ארבע כנפות לציצית •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת בהעלותך יום ו' • הנעלבים ואינם עולבים •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת בהעלותך יום ה' • הלילה הזדמנות לחשבון נפש •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים-פרשת בהעלותך יום ד' •לבטל את הרצון העצמי מפני רצון שמים•

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת בהעלותך יום ג' • שלא תארע תקלה •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת בהעלותך יום ב' • לפום צערא אגרא •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת בהעלותך יום א' • רצוננו לעשות רצונך •

לצפיה בשיעור

מסר אור החיים – פרשת בהעלותך תש"פ • לעשות רצונך בלבב שלם •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת נשא יום ו' • אשריכם תומכי תורה •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת נשא יום ה' • להיות 'נחשון' •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת נשא יום ד' • ויחונך! •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת נשא יום ג' • יאר ה' פניו אליך •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת נשא יום ב' • יברכך ה' וישמרך •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – פרשת נשא יום א' • מעבירה צריך לברוח •

לצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ד' פרשת ויקהל • שבת שקולה כנגד כל התורה •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום א' פרשת כי תשא • עלה והצלח! •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ב' כי תשא • ווען וועט שוין קומען דער שבת •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ה' פרשת תרומה • התקרבות לה' •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ד' פרשת תרומה • התקרבות לה' •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ב' פרשת תרומה • הוא יודע לבד כמה לתת •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ו' פרשת משפטים • אפילו אצבע קטנה •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום א' פרשת תרומה • מה קודם לנתינה •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ג' פרשת משפטים • תשוקה לעבודת ה' •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ב' פרשת משפטים • נשמה שנתת בי •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- פרשת יתרו יום ו' • שבת להשם •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום א' פרשת משפטים • לדעת איך להתנהג •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ד' פרשת יתרו תשפ"ג • לשמוע בקול חכמים •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ג' פרשת יתרו תשפ"ג • אין יהדות לחצאין •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום א' פרשת יתרו תשפ"ג • היום יום ראשון בשבת •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ב' פרשת יתרו תשפ"ג • פחד מעבירה •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – יום ה' פרשת בשלח תשפ"ג • השבת מקור הברכה •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- ה' בשלח • דער חילוק צווישען בעטען מיט האבן •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ה' פרשת בשלח תשפ"ג • ואני תפילתי •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת בא יום ו' • קדושת ליל הסדר •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- פרשת בא יום ו' • די נסיון פון עושר •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת בשלח יום א' • ללוות את האורחים •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים – ב' בשלח תשפ"ג • האמונה מגבירה את מידת הרחמים •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- א' בשלח תשפג •אידען גלייבט'ס אין דער אייבערשטער•

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- יום ב' פרשת בשלח • א שירה אויף אלע דורות •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- פרשת בא יום ג' • א סגולה צו האבן קינדער •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת בא יום ב' • אם יתן איש את כל הון ביתו •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת בא יום ד' • שכינה שורה בישראל •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- פרשת בא יום ד' • לשם שמים •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת בא יום ג' • עם ישראל חי וקיים •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג – פרשת בא יום ה' • הרווח הגדול הוא לשמוע בקול ה' •

תשפ"געבריתלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- פרשת בא יום ה' • משכו ידיכם מעבודה זרה •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

רגע קדוש מהאור החיים -אידיש- פרשת שמות יום ג' • שער החמישים •

תשפ"גאידישלצפיה בשיעור

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן