כי נר מצוה ותורה אור

ש"ס כיס במבצע מיוחד לחנוכה!

299

600

מבצע 'ספיר ויהלום חנוכה'

מאירים את הבית בימי החנוכה

49

80

חדש

תניא ביאור משולב א
(פרקים א-ח)

'ליקוטי אמרים תניא' במהדורה חדשה ומפוארת. עם ביאור משולב בתוך דברי רבינו המחבר זיע"א, כדי להועיל להבנת הדברים, ובתוספת ציונים והרחבות. עם ילקוט ביאורים נרחב פירושים והוספות לדבריו הק'. כל הספר הוגה עפ"י דפוסים ישנים, עם הוספות ותיקונים רבים. נסדר מחדש, עם חלוקה לקטעים, סימני פיסוק, כותרות לכל קטע. כל אלו נסדרו בכלי מפואר, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה עוז והדר'.

80

חדש

רמב"ם המבואר
טהרה – טומאת מת

רמב"ם ונושאי כליו ערוכים בדקדוק רב, עפ"י כתבי יד ודפוסים ראשונים, מקוטע ומנוקד, בעיצוב נאה ומשובח. נוסף עליו ביאור משולב, הערוך בשפה ברורה ושווה לכל נפש. הביאור מלוקט מכלל מפרשי הרמב"ם, ובתוספת הקדמות, מבוא בתחילת כל ענין, מקורות וציונים, ועם פסקי שולחן ערוך.

80

חדש

רמב"ם המבואר
הפלאה – נזירות

רמב"ם ונושאי כליו ערוכים בדקדוק רב, עפ"י כתבי יד ודפוסים ראשונים, מקוטע ומנוקד, בעיצוב נאה ומשובח. נוסף עליו ביאור משולב, הערוך בשפה ברורה ושווה לכל נפש. הביאור מלוקט מכלל מפרשי הרמב"ם, ובתוספת הקדמות, מבוא בתחילת כל ענין, מקורות וציונים, ועם פסקי שולחן ערוך.

80

חדש

5 זמירות שבת יגל יעקב
במעמד שקוף מפואר
(14ס"מ)

5 זמירות שבת יגל יעקב במעמד שקוף. בצורה אלבומית, אותיות גדולות, בעיצוב מרהיב עיין. בגודל 14 ס"מ ובשתי גוונים זהב, כסף. זמירות שירות ותשבחות למלך אל חי!

299

חדש

אורים ותומים המבואר
לרבי מאיר עראמה
ירמיה

פירוש החכם הקדמון רבי מאיר עראמה זצ"ל מחבר ספר "מאיר תהלות", בנו של רבינו יצחק עראמה זצ"ל בעל עקידת יצחק, על ספר ירמיהו, עם ביאור משולב בתוך דברי רבינו המחבר, כדי להועיל להבנת הדברים, ובתוספת הערות וציונים. כל הספר הוגה עפ"י דפוסים ישן וכתב יד יחיד, עם הוספות ותיקונים רבים. נסדר מחדש, עם חלוקה לקטעים, סימני פיסוק, כותרות ביאור לכל קטע. כל אלו נסדרו בכלי מפואר, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה עוז והדר'.

80

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן