חדש

מתיבתא שינון כחול
בבא מציעא א
(ב-מד)

מהדורה חדשה וייחודית של הגמרא ‘מתיבתא’, עם מדור ביאורי הגמרא והמדור הייחודי ‘שינון התלמוד’ המסכם בצורה ייחודית ומעניינת את הדף, ומועילה לסיכום הנלמד. הסדרה עתידה לכלול בע”ה 70 כרכים.

62

חדש

הגדה פסח בנין שלום

הגדה של פסח עם עניני יציאת מצרים בהלכה אגדה שו"ת וסיפורים מרבותינו, למען תספר ביציאת מצרים, מאת הגאון רבי שלום נח סג"ל וייס שליט"א, אב"ד אורשיװא מח"ס בנין שלום ותיקון עירובין.

70

חדש

מקרא מפורש מגילת אסתר
בכריכה דמוי עור (17 ס"מ)

'מקרא מפורש' זו מהדורה ייחודית של 'עוז והדר', עם ביאור נפלא למקראות ולפירוש רש"י. הביאור משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר את הפסוקים על דרך הפשט, בתוספת הערות וציונים, הנחוצים להבנה טובה וברורה. נוסף עליו גם ביאור לדברי רש"י, וגם הוא משולב בתוך דבריו, עם הערות ומקורות. כל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם, כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר'.

25

חדש

רמב"ם המבואר
נשים – יבום וחליצה

רמב"ם ונושאי כליו ערוכים בדקדוק רב, עפ"י כתבי יד ודפוסים ראשונים, מקוטע ומנוקד, בעיצוב נאה ומשובח. נוסף עליו ביאור משולב, הערוך בשפה ברורה ושווה לכל נפש. הביאור מלוקט מכלל מפרשי הרמב"ם, ובתוספת הקדמות, מבוא בתחילת כל ענין, מקורות וציונים, ועם פסקי שולחן ערוך.

80

חדש

סט זרע שמשון המבואר
8 כרכים

ספר זרע שמשון חברו החכם המופלֹא אשר מעייני חכמתו נפוצו חוצה ונודע שמו בשערים ה"ה הרב הגדול מוהר"ר שמשון חיים במהור"ר נחמן מיכאלֹ נחמני זלה"ה. ועתה יוצא לֹאור עם ביאורים יקרים משולבים בדבריו המאירים, בתוספת מקורות וציונים, והרחבת הענינים הנושאים ונותנים בדִבריו. הכל במהדורה חדשה ומפוארת, מאירת עינים. סדרה זו כוללת 7 כרכים על התורה עם כרך נוסף על חמש מגילות ומפתחות.

490

חדש

מתיבתא שינון כחול
בבא מציעא א
(ב-מד)

מהדורה חדשה וייחודית של הגמרא ‘מתיבתא’, עם מדור ביאורי הגמרא והמדור הייחודי ‘שינון התלמוד’ המסכם בצורה ייחודית ומעניינת את הדף, ומועילה לסיכום הנלמד. הסדרה עתידה לכלול בע”ה 70 כרכים.

62

חדש

הגדה פסח בנין שלום

הגדה של פסח עם עניני יציאת מצרים בהלכה אגדה שו"ת וסיפורים מרבותינו, למען תספר ביציאת מצרים, מאת הגאון רבי שלום נח סג"ל וייס שליט"א, אב"ד אורשיװא מח"ס בנין שלום ותיקון עירובין.

70

חדש

מקרא מפורש מגילת אסתר
בכריכה דמוי עור (17 ס"מ)

'מקרא מפורש' זו מהדורה ייחודית של 'עוז והדר', עם ביאור נפלא למקראות ולפירוש רש"י. הביאור משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר את הפסוקים על דרך הפשט, בתוספת הערות וציונים, הנחוצים להבנה טובה וברורה. נוסף עליו גם ביאור לדברי רש"י, וגם הוא משולב בתוך דבריו, עם הערות ומקורות. כל אלו נסדרו במהדורה מפוארת ובעימוד מושלם, כמיטב המסורת של ספרי 'ממלכת התורה – עוז והדר'.

25

חדש

רמב"ם המבואר
נשים – יבום וחליצה

רמב"ם ונושאי כליו ערוכים בדקדוק רב, עפ"י כתבי יד ודפוסים ראשונים, מקוטע ומנוקד, בעיצוב נאה ומשובח. נוסף עליו ביאור משולב, הערוך בשפה ברורה ושווה לכל נפש. הביאור מלוקט מכלל מפרשי הרמב"ם, ובתוספת הקדמות, מבוא בתחילת כל ענין, מקורות וציונים, ועם פסקי שולחן ערוך.

80

חדש

סט זרע שמשון המבואר
8 כרכים

ספר זרע שמשון חברו החכם המופלֹא אשר מעייני חכמתו נפוצו חוצה ונודע שמו בשערים ה"ה הרב הגדול מוהר"ר שמשון חיים במהור"ר נחמן מיכאלֹ נחמני זלה"ה. ועתה יוצא לֹאור עם ביאורים יקרים משולבים בדבריו המאירים, בתוספת מקורות וציונים, והרחבת הענינים הנושאים ונותנים בדִבריו. הכל במהדורה חדשה ומפוארת, מאירת עינים. סדרה זו כוללת 7 כרכים על התורה עם כרך נוסף על חמש מגילות ומפתחות.

490

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן