חדש

נזר ישראל
הלכות שבת

ספר נזר ישראל עם ליקוטי רימ"א חלק ראשון על הלכות שבת והוא מסודר בסדר א"ב כל הדינים מהלכות שבת ועירובין מראשו ועד סופו בקיצור משו"ע וט"ז ומג"א. מאת כבוד מוה' ישראל מתתי' אויערבאך זצ"ל אבדק"ק בוסק. ועתה יוצא לאור עולם במהדורה חדשה ומפוארת, בתוספת אלפי מראי מקומות וציונים עם ביאורים ומקורות על ידי בן בנו נחמן זאב אויערבאך ירושלים

72

חדש

נביאים וכתובים
מקרא מפורש ישעיה א
(א-לה)

ביאור נאה משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר הפסוקים על דרך הפשט, בתוספת הערות וציונים. עם ביאור על דברי רש"י, המשולב בתוך דבריו, עם הערות וציונים.

65

חדש

ליקוטי הלכות המבואר
אורח חיים חלק ח

ליקוטי הלכות להרה"ק רבי נתן מברסלב זיע"א, במהדורה מבוארת בביאור משולב בתוך דבריו, ובתוספת הערות וציונים, הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך מחדש ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות עניינים. מבואות ופתיחות לכל תורה.

70

חדש

שו"ע המבואר 'מתיבתא'
או"ח הלכות ציצית
סי' ח-יא

ספר הטור עם הערות וציונים, עם ספר שולחן ערוך ונושאי כליו, בתוספת מדורי ביאור נרחבים והערות נחוצות, ועוד שלל רב של הוספות לתועלת הלומד. הביאור 'מתיבתא' ערוך בשפה ברורה ונוחה, כשאליו נוספים: 'ילקוט ביאורים', ועוד מדורי ליקוט שונים ומגוונים, כשהכל ערוך ומוגה על פי דפוסים ישנים, במהדורה מהודרת ומאירת עיניים, לתועלת הלומדים.

130

חדש

מורחב אדום – מנוקד
מכות

מהדורת ש"ס 'עוז והדר' הידועה בשלל מעלותיה, מוגהת בדקדוק רב, עם אלפי תיקונים בכל מסכת ובמפרשיה. במהדורת מנוקדת ומורחבת זו התלמוד ערוך ומסודר לתפארה עם מהרש"א ו'ילקוט מפרשים', ועם הרבה הוספות חשובות, מרבותינו הקדמונים מפרשי הגמרא, הראשונים והאחרונים, כדי לתת ללומדים את ההיקף הדרוש לעיון ולהבנה מעמיקה וברורה. כל אלו נערכו בעימוד נאה ועם מיטב ההשבחות, לתועלת הלומדים.

75

חדש

נזר ישראל
הלכות שבת

ספר נזר ישראל עם ליקוטי רימ"א חלק ראשון על הלכות שבת והוא מסודר בסדר א"ב כל הדינים מהלכות שבת ועירובין מראשו ועד סופו בקיצור משו"ע וט"ז ומג"א. מאת כבוד מוה' ישראל מתתי' אויערבאך זצ"ל אבדק"ק בוסק. ועתה יוצא לאור עולם במהדורה חדשה ומפוארת, בתוספת אלפי מראי מקומות וציונים עם ביאורים ומקורות על ידי בן בנו נחמן זאב אויערבאך ירושלים

72

חדש

נביאים וכתובים
מקרא מפורש ישעיה א
(א-לה)

ביאור נאה משולב בתוך תיבות הפסוק, ומבאר הפסוקים על דרך הפשט, בתוספת הערות וציונים. עם ביאור על דברי רש"י, המשולב בתוך דבריו, עם הערות וציונים.

65

חדש

ליקוטי הלכות המבואר
אורח חיים חלק ח

ליקוטי הלכות להרה"ק רבי נתן מברסלב זיע"א, במהדורה מבוארת בביאור משולב בתוך דבריו, ובתוספת הערות וציונים, הטקסט כולו הוגה ע"פ דפו"י ונערך מחדש ונוקד בניקוד מלא, נוספו כותרות משנה לכל קטע, מפתחות המקורות ומפתחות עניינים. מבואות ופתיחות לכל תורה.

70

חדש

שו"ע המבואר 'מתיבתא'
או"ח הלכות ציצית
סי' ח-יא

ספר הטור עם הערות וציונים, עם ספר שולחן ערוך ונושאי כליו, בתוספת מדורי ביאור נרחבים והערות נחוצות, ועוד שלל רב של הוספות לתועלת הלומד. הביאור 'מתיבתא' ערוך בשפה ברורה ונוחה, כשאליו נוספים: 'ילקוט ביאורים', ועוד מדורי ליקוט שונים ומגוונים, כשהכל ערוך ומוגה על פי דפוסים ישנים, במהדורה מהודרת ומאירת עיניים, לתועלת הלומדים.

130

חדש

מורחב אדום – מנוקד
מכות

מהדורת ש"ס 'עוז והדר' הידועה בשלל מעלותיה, מוגהת בדקדוק רב, עם אלפי תיקונים בכל מסכת ובמפרשיה. במהדורת מנוקדת ומורחבת זו התלמוד ערוך ומסודר לתפארה עם מהרש"א ו'ילקוט מפרשים', ועם הרבה הוספות חשובות, מרבותינו הקדמונים מפרשי הגמרא, הראשונים והאחרונים, כדי לתת ללומדים את ההיקף הדרוש לעיון ולהבנה מעמיקה וברורה. כל אלו נערכו בעימוד נאה ועם מיטב ההשבחות, לתועלת הלומדים.

75

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן