חדש

בבא בתרא מנוקד
מאורות דף היומי

מהדורת ש”ס ‘עוז והדר’ מוגהת ומזוקקת בעימוד נאה ומשובח, הגמרא ופירושי רש”י ותוספות מנוקדים בניקוד מלא ע”י מנקדים ידועים בעלי שם. עמוד הגמרא מודפס על נייר לבן משובח כאשר לשון הגמרא עצמה מודפסת על גבי צבע קרם ופירושי רש"י ותוס' בצבע לבן, למען הקל על הלומד. מעלה נוספת במהדורה זו היא תוספת משנה יומית בצידי העמוד.

70

חדש

מילתא חדתא
מהאדמו"ר רבי דוד אבוחצירא
אבות א (א-ג)

מאמרי קודש ודברי חיזוק בעניני עבודת ה' והליכות חיים מסודרים על מסכת אבות, שנאמרו במשך השנים מפ"ק כבוד קדושת מרן אדמו"ר רבי דוד חי אביחצירא שליט"א ונכתבו ונערכו בשפה שוה לכל נפש.

55

חדש

עקידת יצחק המבואר
שמות ב (משפטים-פקודי)

פירוש החכם הקדמון רבי יצחק עראמה זצ"ל, על התורהעם ביאור משולב בתוך דברי רבינו המחבר, כדי להועיל להבנת הדברים, ובתוספת הערות וציונים. כל הספר הוגה עפ"י דפוסים ישנים, עם הוספות ותיקונים רבים. נסדר מחדש, עם חלוקה לקטעים, סימני פיסוק, כותרות ביאור לכל קטע. כל אלו נסדרו בכלי מפואר, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה עוז והדר'.

80

חדש

עקידת יצחק המבואר
שמות א (שמות-יתרו)

פירוש החכם הקדמון רבי יצחק עראמה זצ"ל, על התורהעם ביאור משולב בתוך דברי רבינו המחבר, כדי להועיל להבנת הדברים, ובתוספת הערות וציונים. כל הספר הוגה עפ"י דפוסים ישנים, עם הוספות ותיקונים רבים. נסדר מחדש, עם חלוקה לקטעים, סימני פיסוק, כותרות ביאור לכל קטע. כל אלו נסדרו בכלי מפואר, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה עוז והדר'.

80

חדש

שו"ע המבואר 'מתיבתא'
חו"מ מקח וממכר ד
סי' ריד-רכו

ספר הטור עם הערות וציונים, עם ספר שולחן ערוך ונושאי כליו, בתוספת מדורי ביאור נרחבים והערות נחוצות, ועוד שלל רב של הוספות לתועלת הלומד. הביאור 'מתיבתא' ערוך בשפה ברורה ונוחה, קצות החושן עם מקורות והערות, נתיבות המשפט עם ביאור משולב לחלק ה'ביאורים' עם מקורות והערות, כשאליו נוספים: 'ילקוט ביאורים', ועוד מדורי ליקוט שונים ומגוונים, כשהכל ערוך ומוגה על פי דפוסים ישנים, במהדורה מהודרת ומאירת עיניים, לתועלת הלומדים.

130

חדש

בבא בתרא מנוקד
מאורות דף היומי

מהדורת ש”ס ‘עוז והדר’ מוגהת ומזוקקת בעימוד נאה ומשובח, הגמרא ופירושי רש”י ותוספות מנוקדים בניקוד מלא ע”י מנקדים ידועים בעלי שם. עמוד הגמרא מודפס על נייר לבן משובח כאשר לשון הגמרא עצמה מודפסת על גבי צבע קרם ופירושי רש"י ותוס' בצבע לבן, למען הקל על הלומד. מעלה נוספת במהדורה זו היא תוספת משנה יומית בצידי העמוד.

70

חדש

מילתא חדתא
מהאדמו"ר רבי דוד אבוחצירא
אבות א (א-ג)

מאמרי קודש ודברי חיזוק בעניני עבודת ה' והליכות חיים מסודרים על מסכת אבות, שנאמרו במשך השנים מפ"ק כבוד קדושת מרן אדמו"ר רבי דוד חי אביחצירא שליט"א ונכתבו ונערכו בשפה שוה לכל נפש.

55

חדש

עקידת יצחק המבואר
שמות ב (משפטים-פקודי)

פירוש החכם הקדמון רבי יצחק עראמה זצ"ל, על התורהעם ביאור משולב בתוך דברי רבינו המחבר, כדי להועיל להבנת הדברים, ובתוספת הערות וציונים. כל הספר הוגה עפ"י דפוסים ישנים, עם הוספות ותיקונים רבים. נסדר מחדש, עם חלוקה לקטעים, סימני פיסוק, כותרות ביאור לכל קטע. כל אלו נסדרו בכלי מפואר, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה עוז והדר'.

80

חדש

עקידת יצחק המבואר
שמות א (שמות-יתרו)

פירוש החכם הקדמון רבי יצחק עראמה זצ"ל, על התורהעם ביאור משולב בתוך דברי רבינו המחבר, כדי להועיל להבנת הדברים, ובתוספת הערות וציונים. כל הספר הוגה עפ"י דפוסים ישנים, עם הוספות ותיקונים רבים. נסדר מחדש, עם חלוקה לקטעים, סימני פיסוק, כותרות ביאור לכל קטע. כל אלו נסדרו בכלי מפואר, כמיטב ספרי 'ממלכת התורה עוז והדר'.

80

חדש

שו"ע המבואר 'מתיבתא'
חו"מ מקח וממכר ד
סי' ריד-רכו

ספר הטור עם הערות וציונים, עם ספר שולחן ערוך ונושאי כליו, בתוספת מדורי ביאור נרחבים והערות נחוצות, ועוד שלל רב של הוספות לתועלת הלומד. הביאור 'מתיבתא' ערוך בשפה ברורה ונוחה, קצות החושן עם מקורות והערות, נתיבות המשפט עם ביאור משולב לחלק ה'ביאורים' עם מקורות והערות, כשאליו נוספים: 'ילקוט ביאורים', ועוד מדורי ליקוט שונים ומגוונים, כשהכל ערוך ומוגה על פי דפוסים ישנים, במהדורה מהודרת ומאירת עיניים, לתועלת הלומדים.

130

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן