שיעורים ומסרים מספרי אביר יעקב

רגע אביר יעקב - יום ד' פרשת נשא תשפ"ג

• הבחירה בישראל - בזכות האבות הקדושים •

רגע אביר יעקב - יום ד' פרשת שלח תשפ"ג

• שמות המרגלים א' •

רגע אביר יעקב - יום ב' פרשת נשא תשפ"ג

• מעלת מידת הענווה •

רגע אביר יעקב - יום ה' פרשת נשא תשפ"ג

• התורה והקורבנות •

רגע אביר יעקב - יום ג' פרשת שלח תשפ"ג

• נשמת משה רבינו נכנסה לארץ ישראל •

רגע אביר יעקב - שבועות תשפ"ג חלק ג'

• תורה חדשה בכל יום •

רגע אביר יעקב - יום ג' פרשת נשא תשפ"ג

• חומר איסור לשון הרע •

מסר אביר יעקב בהעלותך תשפ"ג

• מדוע נסע החפץ חיים לוילנא •

רגע אביר יעקב - יום א' פרשת בהעלותך תשפ"ג

• הלימוד מפסח שני •

רגע אביר יעקב - יום ב' פרשת בהעלותך תשפ"ג

• תורה לשמה - מכניעה את הקליפות •

רגע אביר יעקב - יום ב' פרשת שלח תשפ"ג

• מעלת הציצית •

רגע אביר יעקב - יום ג' פרשת בהעלותך תשפ"ג

• נבואת משה ושאר הנביאים •

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן