שיעורים בחסידות ובספר שפת אמת

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ד' פרשת צו תשפ"ג

• בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך•

רעיון חסידי מהשפת אמת-אידיש- יום ד' צו תשפ"ג

• בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך•

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ג' פרשת צו תשפ"ג

• הנס הלא ידוע •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ג' פרשת צו תשפ"ג

• הנס הלא ידוע •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ב' פרשת צו תשפ"ג

• משימת בוקר •

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ב' פרשת צו תשפ"ג

• משימת בוקר •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום א' פרשת ויקרא תשפ"ג

• פשוטו של קרבן •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ב' פרשת ויקרא תשפ"ג

• כל בהמה לקרבן היא גזולה •

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום א' פרשת ויקרא תשפ"ג

• פשוטו של קרבן •

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ב' ויקרא תשפ"ג

• כל בהמה לקרבן היא גזולה? •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ג' פרשת ויקרא תשפ"ג

• החסרון של הנפש •

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ג' פרשת ויקרא תשפ"ג

• החסרון של הנפש

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן