שיעורים בחסידות ובספר שפת אמת

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ב' פרשת חיי שרה תשפ"ד

• האמת של העבד •

רעיון חסידי מתורת השפת אמת - ימי החנוכה ב'

• אסטרטגיית המלחמה במחשבות •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ד' פרשת שמות תשפ"ד

• עונש ושכר על מחשבות •

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ב' פרשת בשלח תשפ"ד

• חוזרים אל השורש •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ה' משפטים תשפ"ג

• כשהיצר הרע צריך לשלם כפל! •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ב' פרשת תצווה תשפ"ד

• אבן השוהם •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום א' פרשת כי תשא תשפ"ד

• קולות מלחמה •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ו' פרשת ויקהל תשפ"ד

• שריפת הרע רק בימות החול •

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ד' פרשת ויקרא תשפ"ג

• סמיכה בכל כוחו •

אשטיקעל שפת אמת - פרשת מצורע

• האוצרות של האמוריים •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ב' פרשת מסעי

• לשאוף יותר •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ו' פרשת שמות תשפ"ד

• נעשה ונשמע במצרים •

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן