שיעורים בחסידות ובספר שפת אמת

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום א' פרשת מסעי •

• מדוע לגשמיות יש חן? •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ג' פרשת מסעי

• זוכרים את העבר! •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ב' פרשת מסעי

• לשאוף יותר •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ד' פרשת מסעי

• ארץ ישראל נפלה מהשמים! •

שפת אמת - בראשית תרל"ד ד"ה במדרש

• הביט בתורה וברא העולם •

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ה' פרשת מסעי

• מסע אינסופי! •

שפת אמת תרמא - סוכות תש"פ

זמן שמחתנו - בצילו חמדתי

שפת אמת תרלז - סוכות תש"פ - חג האסיף לתקופת השנה

חג האסיף לתקופת השנה

שפת אמת תרלד - הושענא רבה תש"פ

ערבה בהושענא רבא

רעיון חסידי מהשפת אמת - יום ד' פרשת צו תשפ"ג

• בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך•

רעיון חסידי מהשפת אמת-אידיש- יום ד' צו תשפ"ג

• בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודך•

רעיון חסידי מהשפת אמת -אידיש- יום ג' פרשת צו תשפ"ג

• הנס הלא ידוע •

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן