שיעורים ומסרים מספר ה'אור החיים' הקדוש

אור החיים הקדוש - פרשת יתרו

• ארבע מעלות שאמר יתרו כנגד ארבעה מיני שרים •

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג - יום ו' פרשת תרומה

• משכן ה' •

מסר חסידי - פרשת ויקהל תשפ"ד

• תמים תהיה - תמימות וענווה של רבי אביש •

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג - יום ג' פרשת ויקרא

• הקב"ה שוכן עם שפלי ברך •

אור החיים הקדוש - פרשת מצורע

• דין כהן בלקיחת הציפרים והשחיטה •

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת בחקותי יום א'

• הוי גולה למקום תורה •

אור החיים הקדוש - פרשת בלק

• טעם היתר הליכת בלעם וחרון אף ה' בו •

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת שלח יום ה'

• במקום שבעלי תשובה עומדים •

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת פנחס יום א'

• אוהבי ה' שנאו רע •

אור החיים הקדוש - פרשת עקב •

• השפעת חסרון מצוה אחת על שאר המצוות •

פרשת השבוע מתורת האור החיים הקדוש - פרשת בראשית

• עונש האדם ועונש האדמה •

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג-פרשת לךלך יום ד'

•ציווי השם חשוב יותר מכל המתנות•

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן