שיעורים ומסרים מספר ה'אור החיים' הקדוש

אור החיים הקדוש - פרשת יתרו

• ביאור עניין 'ומשה עלה אל האלהים' •

אור החיים הקדוש - פרשת תרומה

• כפילות ציווי נתינת הלוחות בארון •

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג - יום א' פרשת ויקהל

• הוי רץ למצוה •

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג - יום ו' פרשת ויקרא

• ערבים כל ישראל •

אור החיים הקדוש - פרשת מצורע

• ביאור שתי הדרשות - מצורע וטמא מת •

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת שלח יום ד'

• קח לך יועץ טוב •

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת פנחס יום ב'

• ותן שכר טוב •

אור החיים הקדוש - פרשת עקב

• השמחה בלמוד התורה ובקיום המצוות •

האור החיים הקדוש - פרשת בראשית

• שמירת עץ החיים - תיקון חטא עץ הדעת במיתה •

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג - פרשת לך לך יום ה'

• שמחו בה' וגילו צדיקים •

רגע קדוש מהאור החיים תשפ"ג - פרשת ויצא יום א'

• נפש האדם •

מתורת האור החיים הקדוש - ימי החנוכה

• החנוכה שבהדלקת המנורה כנגד חנוכת המזבח•

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן