שיעורים ומסרים מספר ה'אור החיים' הקדוש

מסר אור החיים - פרשת בהעלותך תש"פ

• לעשות רצונך בלבב שלם •

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת שלח יום ג'

• המאמץ חשוב •

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת בהעלותך יום א'

• רצוננו לעשות רצונך •

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת נשא יום א'

• מעבירה צריך לברוח •

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת בהעלותך יום ב'

• לפום צערא אגרא •

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת שלח יום ו'

• ארבע כנפות לציצית •

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת נשא יום ב'

• יברכך ה' וישמרך •

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת בהעלותך יום ג'

• שלא תארע תקלה •

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת נשא יום ג'

• יאר ה' פניו אליך •

רגע קדוש מהאור החיים-פרשת בהעלותך יום ד'

•לבטל את הרצון העצמי מפני רצון שמים•

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת נשא יום ד'

• ויחונך! •

רגע קדוש מהאור החיים - פרשת בהעלותך יום ה'

• הלילה הזדמנות לחשבון נפש •

המוצר נוסף לסל בהצלחה!

דילוג לתוכן